Kapret penger til sjørøverfilm

Fylkeskommunen gir en halv million kroner til prosjektet "Med rett til å kapre" som skal fortelle Sørlandets sjørøverhistorie.

Baugpryd på Shtandart

Det russiske skipet 'Shdandart' som gjestet Kristiansand under Tall Ships race 2010 - er med i filmen.

Foto: Jan Gulliksen / NRK

En lokalt forankret gruppe står bak prosjektet som skal fortelle landsdelens gjemte og glemte sjørøver-fortid.

Målet er å gi sørlendingen bevissthet om og kanskje begeistring for sine egne røtter. For 200 år siden var sjørøveri en viktig næringsvei på Agder, og med kongens tillatelse ble handelsskip på vei til og fra Storbritannia kapret.

Satser på internasjonalt marked

”Med rett til å kapre” - er et dokumentasjonsprosjekt om Sørlandets sjørøverhistorie. I tillegg til en 55 minutters film skal det lages bok, musikal, cd og et prosjekt om kapermuseum.

Filmen bygges opp av intervjuer med engasjerte historikere og fagpersoner i Norge, England og Russland, samt med direkte etterkommere av kaperne. Den skal produseres for visning på riksdekkende tv i Norge og utland, samt lokale kinoer. I tillegg vil det produseres en versjon for skolevisninger.

Deler av dokumentasjonen og produksjonen er allerede gjennomført. Sjansen til å bruke et russisk deltakerskip ”Shtandart” under Tall Ship 2010 ble benyttet. I tillegg er det gjennomført intervjuer med historikere og etterkommere av kapere.

Offentlig pengestøtte

Og i dag besluttet fylkesutvalget i Vest-Agder mot stemmene fra KrF og Frp at fylkeskommunen skal bidra med et tilskudd på inntil 500 000 kroner til delvis finansiering av kostnader for gjennomføring av filmprosjektet.

Filmen støttes også av Sørnorsk filmsenter, Kristiansand kommune og VRI Agder.