Kjæledyr dumpes i skogen til en sikker død - her kommer redningen

Etterspørselen etter kaninunger er enorm. Når eiere går lei og dumper dem, er det Kaninhjelpen som rykker ut.

De tar på seg gule vester og rykker ut med hov og et gjerde som kan brettes sammen.

Kaninhjelpen Sørlandet har fått melding om at det er observert to kaniner på en rasteplass ved E18 i Grimstad. Via organisasjonens Facebook-side blir det organisert en «kanin-rescue».

En gjeng frivillige drar ut og leter. De får raskt se spor og klarer å fange den ene kaninen.

– Det er andre gang jeg er med, og så klarer vi å fange en kanin ute i skauen. Det er fantastisk. Nå får den det jo så mye bedre, sier Tove Moen Gjøtterud.

Den andre kaninen finner de dagen etter.

Siden det ikke er bebyggelse i nærheten, tror de dyrene har blitt dumpet av noen som ikke vil ha dem.

Kaninhjelpen er klar til leteaksjon.

Kaninhjelpere er klare til leteaksjon etter to savnede kaniner.

Foto: Tone Urdal

Vil øke kaninkunnskapen

Organisasjonen «Kaninhjelpen Sørlandet» jobber først og fremst for å øke kunnskapen om kaniner og riktig kaninhold.

Styremedlem Tone Urdal sier kaniner er det mest misforståtte kjæledyret.

– Mange tror at det er et dyr som er perfekt til barn, men det er ikke tilfelle. De krever mye stell og oppfølging, og er ofte utsatt for sykdom.

Hun mener det er mye feilinformasjon og stor mangel på kunnskap om kaniner blant folk flest.

– Derfor sprer vi informasjon om godt kaninhold på nettsiden vår og på Facebook. Gjennom råd og veiledning bidrar vi til at flere kaniner får et bedre liv, sier hun.

Det finnes flere kaninhjelper-organisasjoner i landet, blant annet Kaninhjelpen Bergen.

På jakt etter kaniner på rømmen.

Kaninhjelperne fant de to kaninene på to forskjellige dager.

Foto: Tone Urdal

Stor etterspørsel

Etter hund og katt, er kanin landets mest populære kjæledyr.

Leder for Sørlandet kaninavlslag Siw Thu har drevet med kaninavl i 30 år, og har aldri opplevd en større etterspørsel etter kaninunger.

Nå frykter hun flere ferske kanineiere vil gå lei og dumpe dyrene.

– Kaniner trenger oppfølging og at noen tar vare på dem. Det er ikke bare å putte dem i et bur og tro at de klarer seg, sier hun.

Siw Thu

Leder for Sørlandet kaninavlslag Siw Thu sier hun aldri har opplevd større etterspørsel etter kaninunger.

Foto: Leif Dalen / NRK

I fosterhjem

Kaninene som ble funnet i skogen har fått navnene Snipp og Snapp. De bor nå i et midlertidig fosterhjem.

– Vi håper de får et permanent hjem etter hvert, sier Urdal.

Hun nevner også at den ene kaninen var drektig, men at begge nå er kastrert.

Urdal sier at en redningsaksjon krever store ressurser og påpeker at Kaninhjelpen har begrenset kapasitet til å ta slike oppdrag.

Dumping av kaniner et brudd på Dyrevelferdsloven og Naturmangfoldloven. Dersom de får tips om hvem som har forlatt kaninene, blir det levert politianmeldelse.

Å sette en tamkanin ut i naturen er å hensette den i hjelpeløs tilstand og er forbudt etter Dyrevelferdsloven.

Mattilsynet
Kaninene Snipp og Snapp ble reddet av Kaninhjelpen på en rasteplass langs E18 i Grimstad.

Snipp og Snapp ble reddet. Nå håper Kaninhjelpen at de kan få bo hos fosterfamilier.