Kan spare én milliard på å flytte europaveien

Nye Veier har funnet ut at de kan spare en milliard kroner på å flytte traseen til E39 lenger inn i landet ved Vigeland-Lindesnes.

Lindesnes - kart

Her er den nye traseen som Nye Veier anbefaler.

– Med det kunnskapsgrunnlaget vi har nå vil vi anbefale den indre traseen til E39 mellom Kristiansand og Sandnes, sier prosjektdirektør i Nye Veier, Asbjørn Heieraas.

– Vi ønsker en indre trase, og det gjør at veien blir ca. en kilometer kortere og i tillegg har den mindre konsekvenser for folk.

Asbjørn Heieraas - Nye Veier

– Med det kunnskapsgrunnlaget vi har nå vil vi anbefale den indre traseen til E39 mellom Kristiansand og Sandnes, sier prosjektdirektør i Nye Veier, Asbjørn Heieraas.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

Han sier at de har valgt denne traseen fordi den gir mindre tunneler og store konstruksjoner.

– I tillegg blir traseen litt kortere og det sparer vi ganske mye penger på, sier Heieraas.

De negative konsekvensene er at man bygger i et område som er uberørt. Nye Veier har en ambisjon om at byggingen starter i første halvår av 2022.

Rekordoppmøte i Lindesnes kommunestyre

Rekordstort oppmøte i Lindesnes kommunestyremøte da nyheten om den nye traseen på E39 kom ut.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

Det var ikke bare denne nyheten Heieraas slapp tirsdags kveld, for Lindesnes kan få én av Norges aller høyeste broer. Den nye broen som planlegges som en del av ny E39 mellom Kristiansand og Sandnes kan bli opp mot 120 meter høy og en kilometer lang.

Det betyr at den vil bli mer enn dobbelt så høy, og litt lengre, enn Varoddbrua i Kristiansand.

– Ja, det er en høy bru, og det er klart at den vil kunne bli spektakulær. Den vil i hvert fall bli et landemerke i Lindesnes, sier Heieraas.

Nye Veier har lagt planer om bare ett kryss på strekningen, og venter at det kommer krav om flere kryss. Dette har de planlagt for å holde kostnadene nede.

– Det er viktig for oss å si at vi bygger riksveien mellom Oslo og Stavanger og derfor er det viktig å holde antall kryss nede. Det er ikke en lokalvei vi bygger nå, sier Heieraas.

Tirsdag kveld var det et rekordstort oppmøte til kommunestyret i Lindesnes, der Nye Veier orienterer om den nye trase for E39. – Vei er noe som engasjerer hos oss, jeg har aldri sett så mange tilhørere, sa ordfører Janne Fardal Kristoffersen.

Janne Fardal Kristoffersen

– Vei er noe som engasjerer hos oss, jeg har aldri sett så mange tilhørere, sa ordfører Janne Fardal Kristoffersen.

Foto: Svein Sundsdal / NRK