Kan miste retten til å være advokat

En advokat som bryter taushetsplikten og lekker dokumenter fra politiet risikerer bot eller fengselsstraff. Det er også mulig å miste retten til å drive advokatvirksomhet.

Arvid Sjødin

Advokat Arvid Sjødin fulgte lanseringen av den nye Baneheia-boken i Kristiansand. Han innrømmer å ha gitt forfatteren innsyn i saken.

Foto: Ole Andreas Bø / NRK

Advokat Arvid Sjødin har gitt fra seg dokumenter fra politiets etterforskning av Baneheiadrapene til forfatter Bjørn Olav Jahr.

I boka «Drapene i Baneheia» konkluderer Jahr med at Viggo Kristiansen er uskyldig og at Jan Helge Andersen står alene bak voldtektene og drapene av to jenter i Baneheia i Kristiansand i mai 2000.

Politianmelder

I boka kommer det frem detaljer om de to dømtes oppvekst og familiebakgrunn. Familien til drapsdømte Jan Helge Andersen har bestemt seg for å anmelde i forbindelse med den omstridte bokutgivelsen.

De anmelder blant annet brudd på taushetsplikten.

– Dommene er offentlige, dokumentene bak har mange sensitive opplysninger, sier mor Berit Andersen.

– Saken blir politianmeldt, bekrefter advokat Sverre Nordmo.

– Det er en anmeldelse mot de som har brutt taushetsplikten ved å gi forfatteren dokumentene, sier Nordmo.

Ingvild Bruce, stipendiat ved UiO

Ingvild Bruce, stipendiat ved UiO, sier at å dele personlige opplysninger fra politidokumenter kan straffes med bot eller fengsel i inntil ett år.

Foto: Ola Mjaaland / NRK

– Har taushetsplikt

Stipendiat Ingvild Bruce ved Institutt for offentlig rett på Universitetet i Oslo sier at forsvarere har taushetsplikt om det de i straffesaker får vite blant annet om noens personlige forhold, og som ikke er offentlig kjent.

– De kan ikke formidle slike opplysninger til andre hvis ikke det er nødvendig for å ivareta sin klients interesser i saken, sier Bruce.

– Hvor går grensene for hva en advokat kan gi fra seg av politidokumenter til en journalist/forfatter?

– Spørsmålet i denne saken blir om det å dele opplysninger kan være nødvendig for å ivareta interessene til en klient som mener seg uskyldig dømt. Det kan nok være, dersom det bidrar til å underbygge at klienten er uskyldig dømt. En advokat kan likevel ikke dele flere opplysninger enn akkurat de som er nødvendig for å oppnå dette.

Kan straffes med fengsel

– Personlige opplysninger om andre tiltalte i saken, som ikke sier noe om hvorfor klienten er uskyldig, kan en advokat ikke dele. Hvis advokaten likevel gjør dette, kan det straffes med bot eller fengsel i inntil ett år. Det kan også få betydning for advokatens rett til å drive advokatvirksomhet, sier Bruce.

Bjørn Olav Jahr i Kristiansand bibliotek

Forfatter Bjørn Olav Jahr sier det har vært avgjørende for boka å ha full tilgang til alle dokumenter.

Foto: Thomas Sommerset / NRK

Arvid Sjødin innrømmer at han har gitt fra seg dokumentene fra politiets etterforskning.

– Alt kommer ikke fra meg, men en god del kommer fra meg. Det mener jeg å ha full rett til. Man kan også kalle det for nødrett, sier Sjødin.

Ingvild Bruce mener det er vanskelig å forestille seg at nødrett skal kunne gjøre et ellers straffbart brudd på taushetsplikten lovlig i en situasjon som denne.

Andre reaksjoner

En advokat som bryter loven kan også bli klaget inn for Disiplinærordningen for advokater.

Dersom Disiplinærnemnden finner at en advokat har opptrådt rettsstridig er nemndens reaksjonsformer, etter alvorlighetsgrad:

  • Kritikk
  • Irettesettelse
  • Advarsel

Disiplinærnemnden kan dessuten fremme forslag om at Advokatbevillingsnemnden trekker tilbake advokatens bevilling.