Kan ikke kalles gave

En kunstsamling på 2000 verk, som er gitt til Kristiansand kommune, kan ikke betraktes som en gave.
Det mener Thor Beke ved Synch advokatkontor i Oslo. Årsaken er at giveren nærmest krever at bildene får et ustillingslokale til en halv milliard kroner. Les mer.