Vil vite mer om eldres alkoholkonsum

Hjemmetjenesten i Grimstad ønsker å kurse de ansatte om eldres alkoholbruk. Forskning viser at stadig flere eldre drikker alkohol stadig oftere enn før.

Created by InfoDispatcher

Eldre og alkoholbruk

Grimstad kommune søker nå kursmidler sammen med Borgestadklinikken for å øke kunnskapen, både hos ansatte i helsetjenesten, rustjenesten og innen psykisk helse, i tillegg til hos de eldre selv.

Landstoppen i beroligende medisiner

Inger Johanne Bolstad

Inger Johanne Bolstad er leder vil starte et prosjekt sammen med Borgestadklinikken om eldre og rus.

Foto: Benedicte Goa Ludvigsen / NRK

– Temaene er blant annet helsemessige effekter av alkoholbruk og alkoholbruk kombinert med legemidler. Grimstad kommune er spesielt interessant, fordi Aust-Agder fylke ligger nesten på landstoppen i bruk av beroligende medisiner, forteller Inger Johanne Bolstad. Hun er leder for Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Aust- Agder.

– Vi vil ha mer kunnskap innen dette feltet, og har fått et tilbud fra Borgestadklinikken om å være med i et prosjekt. Vi får stadig en økt eldre befolkning som drikker mer alkohol oftere enn før. Derfor ønsker vi å finne ut mer om hvordan alkohol påvirker livskvaliteten til eldre, sier hun.

Målet må være å øke kunnskapen så mye at f.eks. ansatte i hjemmetjenesten kan sette i verk nødvendige tiltak tidlig, basert på den kunnskapen de da har.

Lystig stemning

Ved Berge Gårds dagsenter i Grimstad er det lystig stemning selv om det kun er kaffe i koppene. En venninnegjeng som koser seg sammen, har liten erfaring med alkohol. – Det har hendt jeg har smakt, sier Ester Berge Syvertsen, mens hun hekler videre på håndarbeidet sitt. – Mer enn det har det ikke vært. Men jeg kan ta et glass brus, ler hun.

Eldre og alkoholbruk

Ole Fuhr liker å ta et glass vin nå og da.

Foto: Benedicte Goa Ludvigsen / NRK

Uansett viser statistikken at det i dag er flere eldre som drikker enn for 15 år siden. Økningen er størst i aldersgruppen 66-79 år. Eldre drikker også oftere enn før, også her er økningen størst i aldersgruppen 66-79 år.

Særlig vin øker

Selv om det særlig er konsumet av vin som har økt markant, hører det likevel til sjeldenhetene at eldre drikker seg beruset. Dette gjelder særlig for eldre kvinner.
Totalt har omsetningen av alkohol i Norge økt med omtrent 40 % de siste 15 årene.

Ole Fuhr spiller i bridgeklubben på Berge Gård dagsenter. Han synes det er bra at det blir økt fokus på temaet. – Ære være dem for det, sier han. Han innrømmer at han liker å kose seg med litt vin, men at han likevel drikker mindre enn før. – Jeg er ingen alkoholiker, men en alkohol-liker, avslutter han og ler.

Siste nytt fra NRK Sørlandet

Slik ser det ut på E18 i Tvedestrand