NRK Meny
Normal

Kan blir revet og erstattet av nybygg

Kvadraturen skolesenter i Kristiansand må utbedre inneklimaet for 50 millioner kroner. Nå kan løsningen heller bli riving av den gamle delen av bygget.

Kvadraturen videregående skole

Den gamle delen av Kvadraturen skolesenter i Kristiansand kan bli revet og erstattet av et nytt bygg.

Foto: Thomas Sommerset / NRK

– Det blir betydelig flere elever, og å bruke 50 millioner på å oppgradere noe, og ikke få et klasserom ekstra, det virker ikke så lurt, sier leder for utdanningsutvalget i fylkeskommunen, Anne Ma Timenes.

De ansatte blir syke

Inneklimaet i bygningene, som er fra 70-tallet, er så dårlig at ansatte har blitt syke.

Arbeidstilsynet har krevd at ventilasjonsanlegget byttes ut, og det betyr at skolen må fornye seg for 50 millioner kroner.

Men nå har det kommet andre forslag, og et av dem er å rive den gamle delen og bygge nytt og større.

Fylkeskommunen kan komme til at det er den smarteste løsningen, sier Timenes.

Anne Ma Timenes

Leder for utdanningsutvalget i Vest-Agder fylkeskommune, Anne Ma Timenes.

Foto: Pedersen, Line Oftedal / NRK

– Jeg håper det finnes midler slik at det kan komme et nybygg på Kvadraturen, sier hun.

Vil stige i årene som kommer

Fylkesutdanningssjef Arly Hauge sier den forventede elevveksten i Kristiansandsregionen er et argument for å tenke utvidelse fremfor å bruke store summer på oppgradering.

I Kristiansand-regionen kommer det til å stige med mellom 800 og 1100 elever frem til 2030.

– Bygget er en del år gammelt. Vi har også en utfordring med at vi får flere elever i Kristiansand etter 2020, sier han.

Fra før er det bestemt å bygge nye videregående skoler i Lister og Søgne.

Disse planene er vedtatt, og forslaget nå er at Kristiansand blir tatt ut av skolebruksplanen, og blir en egen sak.

Arly Hauge

Fylkesutdanningssjef i Vest-Agder, Arly Hauge.

Foto: Svein Sunsdal / NRK

– Også vil dette komme ut som en egen sak høsten 2016, der det behandles politisk, og også bevilgningsmessig som et eget prosjekt, sier Hauge.

Ikke konsekvenser for andre

Dette bør heller ikke få konsekvenser for planene i Søgne og Lister, sier leder for utdanningsutvalget, Anne Ma Timenes.

– Det mener jeg at det ikke må gjøre. For der ligger det planer. Dette blir på mange måter en plan der vi må gjøre en vurdering på hvordan vi bruker de 50 millionene, sier hun.

– Skal vi bare oppgradere etter de krav Arbeidstilsynet har gjort i forhold til inneklima, eller må vi gjøre andre grep, sier hun.

Tirsdag behandles saken i hovedutvalget for kultur- og utdanning i fylkeskommunen, og i fylkestinget i slutten av måneden.

Fylkesrådmannen har foreslått følgende tre alternativer:

  • Kvadraturen skolesenter oppgraderes i tråd med pålegg fra arbeidstilsynet.
  • Det igangsettes en utredningsprosess som kan gi grunnlag for å vurdere om bygg A, B ved Kvadraturen skolesenter bør ombygges eller rives for nybygg og utvidelse.
  • Det anbefales at fagskolen forblir en del av Kvadraturen skolesenter, men flytter til velegnede lokaler i akseptabel avstand fra skolesenteret i løpet av 2017.