Hopp til innhold

Kan bli slutt på rabatt for søsken

Helsedirektoratet anbefaler å slutte med søskenmoderasjon til søsken som skal ha tannregulering. – Det vil gi en stor belastning for foreldre, mener kjeveortoped.

Tannregulering

Tannregulering er noe man må betale for selv, men folketrygden kan dekke deler av behandlingen.

Barn i Norge som har behov for tannregulering, får deler av utgiftene dekket av folketrygden. En tannregulering kan koste over 20.000 kroner i egenandel per barn. Har man flere barn, gis det søskenmoderasjon.

I en rapport fra i fjor anbefaler Helsedirektoratet at ordningen med søskenmoderasjon fjernes eller oppheves.

– Den er vanskelig å forvalte, og det er problematisk å likebehandle alle, sier avdelingsdirektør i Helsedirektoratet, Erik Hviding.

Større belastning for foreldrene

Kjeveortoped Kate Mroz Tranesen frykter det vil få store konsekvenser om søskenmoderasjon avvikles.

– Hvis man tar det bort, vil det være en stor belastning for foreldre. Ikke alle har råd til å bruke 20.000 kroner på tannregulering til alle barna, sier Mroz Tranesen.

Ordningen med søskenmoderasjon gir henholdsvis 10 eller 15 % mer støtte til de neste barna, avhengig av hvilken behandlingsklasse barna er i (se faktaboks).

Kate Mroz Tranesen

Kate Mroz Tranesen frykter foreldre ikke får råd til å gi barna tannregulering samtidig dersom søskenmoderasjonen oppheves.

Foto: Kristine Sterud / NRK

Mroz Tranesen sier feil i bitt ofte er genetisk, og har det ene barnet feil, har ofte de andre det også. Søsken kan også bli henvist til kjeveortoped samtidig.

– Skal foreldrene da stå og bestemme hvilket barn som skal behandles, og hvilket de må vente med? sier hun

Kjeveortopeden legger vekt på at tannregulering ikke bare er kosmetikk.

Vi er nå mer bevisste på hvilke konsekvenser bittfeil kan føre til i fremtiden. Vi må tenke 20-30 år fremover.

Kate Mroz Tranesen, kjeveortoped

– Bittfeil som ikke blir behandlet kan føre til blant annet tannfestetap, kjeveleddproblemer, hodepine, biting i ganen og man kan miste tenner, sier Mroz Tranesen.

Ordningen forskjellsbehandler

Søskenmoderasjonen har i dag tydelige regler på hvilke søsken som får moderasjonen. Den gjelder for eksempel ikke hos halvsøsken der den felles forelderen ikke har mottatt barnetrygd.

– Det er utfordringer, og her blir det forskjellsbehandling. Regelverket er ikke tilpasset den type familiekonstellasjoner som vi har i dag, sier Hviding.

Vi har anbefalt at den fjernes eller opphører.

Erik Hviding, Helsedirektoratet

Ordningen kom i 2002, og har ikke vært revidert siden.

Om ordningen avvikles, og når det eventuelt skjer, er ikke bestemt ennå.

Erik Hviding

– Det er mye utredning som må gjøres og sikkert mange politiske innspill. Men vi skal gi råd til departementet om hva vi anbefaler, sier Hviding.

Foto: Rebecca Ravneberg

– Først må vi få oppdraget fra Helse- og omsorgsdepartementet. Når det foreligger, vil vi starte arbeidet med å se på hva vi vil anbefale videre, sier Hviding.

Helse- og omsorgsdepartementet opplyser til NRK at de tar sikte på å sende ut oppdraget før jul i år.

Oppdraget kan innebære alt fra å avskaffe søskenmoderasjonen, ha nye regler for hvem som får støtte, eller å ta mer strukturelle grep om hvem som skal betale støtten.

Var avhengig av ekstrastøtten

I 2013 ble cirka 47 millioner gitt i søskenmoderasjon, ifølge rapporten til Helsedirektoratet.

Jorun Margrethe Berghlin har vært helt avhengig av denne ekstrastøtten for sine tre barn.

– Hvis ikke hadde jeg måttet prioritere hvem av barna som skulle fått regulering.

Det hadde ikke vært mulig for en uføretrygdet som meg å ha tre barn samtidig med regulering, om det ikke var moderasjon.

Jorun Margrethe Berghlin
null
Spiller nå
Høydeskrekk i Fjæreheia 01:33
Neste

Økonomistatus

Strømpris i dag

Inkludert avgifter

Billigst kl. 14 0,92 kr
Dyrest kl. 18 1 kr

Strømkostnader nå

  • Steke pizza 0,4 kr 25 min.
  • Dusje 3,8 kr 10 min. / 100 liter vann
  • Vaske klær 0,5 kr En vask
  • Varmeovn 0,9 kr 1000w, en time

Styringsrenta i prosent

Høyere styringsrente betyr økte utgifter dersom en har boliglån

Økte matpriser

Hvor mye matprisene har økt det siste året, sammenlighet med lønnsutvikling

  • Matvarer Jun 2023 – jun 2024
    + 4,9 %
  • Lønnsutvikling Anslag for 2024
    + 5,2 %