Kan bli slutt på militære styrker på Sørlandet

Denne uka gjennomfører Heimevernet sin kanskje siste militære øvelse i Agder, dersom forsvarssjefen får innvilget ønsket om å dra 12 000 mannskaper ut av Sør-Norge.

Hv Øvelse Mandal

Sør-Norge kan miste militær tilstedeværelse.

Foto: Kai Stokkeland / NRK

– Ja, det stemmer at det kan bli siste trening for dette området. Det er synd, for soldatene og befalet har lagt ned mye arbeid i dette, sier Sten Rune Eie, områdesjef i Kvina heimevernsområde.

Han refererer til forsvarssjefens fagmilitære råd, FMR, der det har blitt foreslått at HV-styrken skal reduseres med 12 000 mann for å spare penger. Hoveddelen av disse skal tas fra Sør-Norge.

– Spørsmålet er om politikerne vil ha noen som forsvarer oss

– Det er jo opp til politikerne om de vil ha noen som forsvarer landet. Det er ikke mye igjen av hærstyrkene her i Sør-Norge, så det må tas en politisk beslutning på hvorvidt de vil ha noen som er i stand til å forsvare kongeriket, sier Eie.

Sten Rune Eie

Sten Rune Eie, områdesjef i Kvina heimevernsområde.

Foto: Privat

Denne uka gjennomfører Heimevernet en større øvelse i store deler av Vest-Agder. Det kan bli siste gang væpnede soldater og militære kjøretøy preger kommunene, frykter områdesjefen.

Hva vil konsekvensene kunne bli dersom 12 000 mann tas ut av landsdelen?

– Konsekvensene er ganske enkelt at det ikke er styrker igjen i Sør-Norge, sier Eie.

Styrker nord og svekker sør

Ingen personer ved forsvarssjefens kontor ønsket å la seg intervjue av NRK. Men i en e-post til oss skriver de:

«Forsvarssjefen har i sitt fagmilitære råd anbefalt å redusere heimevernets områdestruktur fra 42 000 til 30 000 mannskaper. Anbefalingen innebærer en halvering av områdestrukturen i Sør-Norge, og en styrking av områdene fra Trøndelag og nordover.»

Forsvarssjef admiral Haakon Bruun-Hanssen.

Forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen anbefaler endringer i Heimevernet.

Foto: Onsøien, Ole Gunnar / NTB scanpix

Med bakgrunn i disse uttalelsene frykter Eie at områdestyrkene på Sørlandet nærmest vil bli borte, og dermed også de velkjente HV-øvelsene.

– Ja, ifølge det som forsvarssjefen har lagt frem så skal alt kutt tas i Sør-Norge. Noen områder er spart, blant annet Oslo. Det foreslåtte kuttet på 12 000 mann vil da foregå i Sør-Norge, avslutter han.

Denne uken gjennomfører Heimevernet omfattende militære øvelser i Vest-Agder:

HV øvelse Mandal

Siste nytt fra NRK Sørlandet