Hopp til innhold

Kan bli slutt på gratis parkering for elbiler

Neste år kan det bli slutt på gratis parkering for elbiler. Trolig blir det opp til hver enkelt kommune bestemme.

Elbil parkering lading

Elbiler står gratis på kommunale plasser. Neste år kan det bli opp til hver enkelt kommune å bestemme om gratisparkeringen skal fortsette.

Foto: Aas, Erlend / NTB scanpix

Samferdselsdepartementet jobber med ny parkeringsforskrift som kommer neste år.

– Det legges opp til at det lokalt skal avgjøres hvorvidt det skal være fritak og i hvilket omfang, sier daglig leder i Kristiansand parkeringsselskap, Raymond Solaas.

Det kommunale selskapet han leder har nesten halvert driftsresultatet sammenlignet med for fire år siden. Gratisparkeringen til elbilene får skylda.

Raymond Solaas

Daglig leder Raymond Solaas i Kristiansand parkeringsselskap.

Foto: Kari Jeppestøl Arntzen / NRK

Politikerne i Kristiansand vil før jul presentert nye beregninger som viser et inntektstap på 5-7 millioner kroner for å la elbilene stå gratis.

– Muligheten for å begynne å ta betalt vil da ligge der, men det blir opp til de lokale folkevalgte hvordan de ser på det, sier Solaas.

Økende andel

Parkeringsselskapet i Kristiansand har foretatt en telling som viser økning i antallet elbiler som står gratis sammenlignet med for ett år siden. Solaas mener dette ikke bare får økonomiske konsekvenser, men også går utover tilgjengeligheten.

– Betalingsfritaket gjør det vanskeligere å finne ledige parkeringsplasser i sentrale strøk, fordi plassen frigjøres ikke like ofte som når det betales for plassen, sier Solaas.

Tiltak er allerede gjort. Tidligere i år ble det innført makstid på 3 timer på et stort antall parkeringsplasser i Kristiansand for å hindre at elbiler står på plassene en hel arbeidsdag.

– Viktig for å få ned utslipp

Petter Haugneland

Presseansvarlig Petter Haugneland i Norsk Elbilforening.

Foto: Elbilforeningen

Norsk Elbilforening tror elbilsalget vil gå ned dersom gratisparkeringen forsvinner og mener kommunene har et ansvar for å bidra til overgangen fra fossile brensler.

– Slike tiltak må sees i en større sammenheng for å få ned utslippene fra biltrafikken. Nasjonalt er under tre prosent av bilparken elbiler, sier presseansvarlig Petter Haugneland.

Han tror salget av elbiler vil gå ned der hvor godene forsvinner.

– Gratis parkering er ett av de godene som skal stimulere til økt salg av elbiler og bidra til å få ned utslippene, sier Haugneland.