NRK Meny
Normal

Afrikanske studenter kan forsvinne

Regjeringen skal fase ut ordningen med kvotestudenter fra utviklingsland. Det kan bety slutten for afrikanske studenter ved Universitetet i Agder (UiA).

Regjeringen skal fase ut ordningen med kvotestudenter fra utviklingsland. Det kan bety slutten for afrikanske studenter ved Universitetet i Agder (UiA).

VIDEO: Catherine Tino (f.v.), Susann Midling og Collins Kwarisima synes det er leit at kvotestudentordningen skal avvikles. De sier ordningen har gitt dem et større globalt nettverk.

Siden 2008 har UiA tatt i mot kvotestudenter fra utviklingsland. De har deltatt i masterprogrammet «Global utvikling og samfunnsplanlegging».

Nå skal ordningen avvikles, og til neste år har kanskje ingen afrikanere råd til å studere ved universitetet.

Både utenlandske og norske studenter mener alle parter vil tape på å miste ordningen.

– Gjør det enklere for nordmenn å forstå

Susann Midling studerer «Global utvikling og samfunnsplanlegging» i Kristiansand. Hun synes det er stor læringsverdi i å dele erfaringer.

– Utenlandske studenter har eksempler fra sitt hjemland som gjør det enklere for nordmenn å forstå. Det er en av fordelene med å ha utenlandske studenter her, sier Midling.

Formålet med ordningen har vært å styrke kompetansen i utviklingsland. Regjeringen har i statsbudsjettet foreslått å kutte ut ordningen, og sette inn andre tiltak.

Kun studenter som har råd

Hanne Haaland

Hanne Haaland, instituttleder ved nstitutt for global utvikling og samfunnsplanlegging.

Foto: Kristine Sterud / NRK

Kvotestudentene får to års oppholdstillatelse og stipend fra Lånekassa, forutsatt at de reiser tilbake til hjemlandet etter studiene.

Instituttleder Hanne Haaland ved universitetet sier de fortsatt kan ta i mot utvekslingsstudenter, men frykter det bare blir elever fra middelklassen som har råd. Siden kvotestudentordningen fases ut, må studentene betale alt selv.

– Vi mister de gode hodene som kanskje ikke hadde hatt den anledningen til å komme til oss, som ikke har økonomien til å klare å reise ut å studere.

Hanne Haaland / Instituttleder, UiA

Det vil ikke bli tatt opp flere studenter i ordningen, som etter planen skal fases ut gjennom skoleåret 2016/2017.

Første fra sin landsby

Universitetet har de siste årene hatt 22 kvotestudenter. De ville ikke hatt mulighet til å studere i Norge uten stipendordningen.

Collins Kwarisima fra Uganda er en av dem. Han er den første fra sin landsby som tar mastergrad, og skal skrive om kjøping av stemmer under valg.

– Jeg vil ta med kunnskap tilbake og dele den slik at vi kan endre noe. Så når det er valg, stemmer folk på bakgrunn av valgløfter og ideologi, og ikke grunnet materielle goder eller kjøpte stemmer.

Han synes det er trist om kvotestudentordningen avvikles.

– Det gjør mulighetene for utdanning vanskeligere for dem som kommer fra fattige kår.

Collins Kwarisima

Nye ordninger

– Kvoteordningen har et viktig formål, men en evaluering fra i fjor slo fast at den ikke fungerer godt i henhold til intensjonen, sier Bjørn Haugstad (H), statssekretær i Kunnskapsdepartementet.

Midlene som blir frigjort etter avvikling av ordningen, skal brukes til to andre prosjekter. Det ene er til et samarbeidsprosjekt mellom universiteter og høgskoler i Norge og institusjoner i land i sør.

Det andre er et prosjekt for bedre utdannings- og forskningssamarbeid med Brasil, India, Japan, Kina, Russland og Sør-Afrika. Alle disse er omfattet av dagens kvoteordning, bortsett fra Japan.

Haaland ved UiA er usikker på hvor lurt dette er.

– Det blir et snevrere inntak av studenter. Det finnes mange interessante samarbeidsland der ute nå, som ikke får ta del i denne ordningen.