Kan bli lager for farlig avfall

Kvinesdal kan bli lager for det farligste avfallet i Norge, etter at Brevik i Porsgrunn kommune har sagt nei. Nå må Kvinesdal gi tilbakemelding på hvordan de har tenkt å håndtere giftavfallet.

Kvinesdal kan bli lager for det farligste avfallet i Norge, etter at Brevik i Porsgrunn kommune, har sagt nei. Nå må Kvinesdal gi tilbakemelding på hvordan de har tenkt å håndtere giftavfallet.