Kampanjevideo for å bevare skolen

Engasjerte skoleelever på første trinn ved Tvedestrand og Åmli videregående skole, avdeling Åmli, har sammen dannet aksjonsgruppa #laåmlileve. Ett av prosjektene deres har vært å få laget en kampanjevideo for skolen sin.

– Vi brenner for skolen vår, så vi gjør det vi kan, sier en av initiativtakerne bak videoen, Halvor Vaaje fra Vegårshei.

Han og medelevene Caroline Schumacher og Even Aaser Tveit startet aksjonen #laåmlileve for drøye tre uker siden, og siden har de engasjert resten av skolen.

Drevet aktiv kampanje

– Vi har sendt skriv til politikere på Stortinget, vi kommuniserer med manageren til Ylvis om at de skal hjelpe oss med å bevare Åmli.

Dessuten har vi gått til lokalavisene og kontaktet politiske partier på sosiale medier, forteller han.

Halvor Vaaje

Halvor Vaaje går på toppidrettslinje ved Tvedestrand og Åmli videregående skole, avd. Åmli. Han har vært med og startet kampanje for å bevare skolen sin.

Foto: Privat

I tillegg har de hyret inn sambygding Håvard Smeland til å filme, redigere og legge ut en kampanjevideo på Youtube.

– Jeg tror jeg snakker på vegne av hele skolen når jeg sier at skolen i Åmli er viktig. Den er avgjørende for min motivasjon, sier Halvor til NRK Sørlandet.

– Jeg går toppidrettslinje, og jeg får en helt spesiell oppfølging der. Det gjør at jeg gleder meg til å stå opp om morgenen, ta bussen til Åmli og være sammen med fantastiske lærere og medelever, forteller han.

Åmli videregående skole

Det går mot en nedleggelse av den videregående skolen i Åmli, dersom ikke politikerne snur i 12.time.

Foto: Sander Heggheim/NRK

9. desember en skjebnedato

Den 9. desember skal Fylkestinget ta stilling til rådmannens økonomiplan for de fire neste årene og budsjettforslag for neste år.

Da er det ventet at politikerne vil vedta å legge ned skolen i Åmli.

Mange hadde håpet og trodd at statsbudsjettet ville finne økonomisk rom for en landslinje i sandvolleyball, men det skjedde ikke.

Enkelte tror nå på et lite under i komitébehandlingen på Stortinget. Dersom det ikke skjer, er skolens dager talte.

– Vi har planer om å reise til Arendal for å markere motstand mot nedleggelse, sier Halvor Vaaje.

Han mener politikerne ikke helt vet hva de gjør dersom de velger å legge ned skolen i Åmli.

– Mange av oss vil satse på idretten. En nedleggelse betyr at de tar fra oss mulighetene våre, sier han.

Et snaut halvår

Halvor Vaaje har gått på videregående i Åmli i et knapt halvår.

Han mener engasjementet i klassen og blant resten av skolens elever forteller alt om hvor bra de synes skolen er.

I et skriv elevene har forfattet, fremhever de skolens fortrinn, som de mener er et meget variert og spennende tilbud i forhold til studieforberedende utdanningsløp og yrkesfag, innenfor helse- og omsorgsfag.

I tillegg mener de at skolens størrelse også er et spesielt fortrinn.

– Det er en forholdsvis liten skole, noe som gjør at vi får veldig god kontakt med lærerne og med elever i andre klasser, sier Halvor Vaaje.

Han mener alle elevene blir sett og inkludert.

Håper skolen blir bevart

– Hva håper dere å oppnå med aksjonen og videoen?

– Vi håper at skolen blir bevart. Dersom skolen ryker, vil veldig mange av ungdommene forsvinne. Til byene.

Det vil gå utover lokalt næringsliv, som ikke får arbeidskraft, mener han.

Dessuten vil ikke ungdommer returnere til bygda når de er ferdige med studiene, fordi det ikke er arbeidsplasser for dem i Åmli.

Vi vil at neste generasjon skal oppleve noe tilsvarende det fantastiske miljøet vi har nå, avslutter den engasjerte 16-åringen.

Elever, bygdefolk og politikere i Åmli gikk i kveld i fakkeltog for å protestere mot forslaget om å legge ned den videregående skolen i Åmli.

I fjor ble det arrangert fakkeltog for å redde skolen fra nedleggelse.