Kamp for svømmehall

Svømmesporten i Kristiansand frykter politikerene skal velge å bygge svømmehallen for liten.

Kristiansand svømmehall

Kristiansand Svømmehall skal få en større erstatning

Foto: Kleiberg, Gunnar / ( Gunnar Kleiberg/NRK)

Onsdag  vil de som driver med svømmesport i Kristiansand aksjonere i forbindelse med at kulturstyret skal ta stilling til utformingen av byens nye svømmehall.

Geir Thorstensen, som er talsmann for svømmesporten sier han frykter politikerene vil gå for en for billig løsning.

Frykter sparekniven

Den 40 år gamle svømmehallen i Kristiansand skal erstattes av et nytt og moderne svømmeanlegg. I dag skal kulturstyret behandle saken.

Svømmesporten i byen frykter at politikerene vil spare penger og satse på et mindre anlegg enn det de ønsker. Blant kravene er et basseng på 50 ganger 25 meter og eget stupebasseng med 10 meter høyt stupetårn.

Problemet er at denne saken er hemmeligstemplet. Årsaken er at det er en anbudskonkurranse, der forslagene er unntatt offentlighet.

Men svømmesporten kan bli en taper, frykter Thorstensen.