Mener byggeskandalen gir Stortinget omdømmeproblem

Kristelig folkeparti står på vippen i spørsmålet om Olemic Thommessens skjebne som stortingspresident. Stortingsrepresentant Hans Fredrik Grøvan (KrF) fra Vest-Agder mener saken skaper politikerforakt.

Hans Fredrik Grøvan

– Vi har fått et omdømmeproblem, sier stortingsrepresentant fra KrF i Vest-Agder, Hans Fredrik Grøvan.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

Stortingets byggeprosjekt skulle være et oppussingsprosjekt til 70 millioner kroner, men prislappen har steget til 2,3 milliarder kroner.

Den politiske striden står nå om stortingspresident Olemic Thommessen (H) må gå av som stortingspresident etter skandalen.

– Jeg vil kalle dette en byggeskandale. Dette har blitt et prosjekt som har kommet helt ut av kontroll, sier stortingsrepresentant fra KrF i Vest-Agder Hans Fredrik Grøvan.

Stortingets byggeprosjekt

Stortinget i Oslo kan sees fra byggegropa i Nedre Vollgate hvor enorme masser er gravd ut for å gjøre plass til en ny tunnel.

Foto: Tore Meek / NTB scanpix

Trenger tid

Stortingspresident Olemic Thommessen møtte i dag i stortingssalen for å forklare seg om hvordan budsjettet til byggeprosjektet nok en gang kunne sprekke.

I februar sprakk budsjettet med 500 millioner kroner.

Dette til tross for at det før jul ble slått fast at det var satt av nok penger.

– Dette har vært et prosjekt som ingen har grunn til å være stolte av. Nå må vi vurdere hva som har skjedd de siste åtte månedene for å ta en endelig stilling presidenten og presidentskapets håndtering, sier Grøvan (KrF).

Den politiske opposisjonen, med unntak av KrF, har nå sagt at Thommessen bør gå av.

– Vi mener at en byggesak med så store kostnadssprekker, og en sak som mangler en del formell oppfølging av formelle vedtak, krever en egen behandling.

Omdømmeproblem

Stortingsrepresentanten peker på problemer med byggledelsen.

Stortingets byggeprosjekt.

Hele den politiske opposisjonen, med unntak av KrF, har nå sagt at stortingspresident Olemic Thommesen (H) bør gå av.

Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

– Prosjektet har vist at et en ikke har hatt en byggherreledelse som samsvarer med de kravene en burde hatt, og som var profesjonell nok til kunne både gjøre de løpende vurderingene som er nødvendige for et så stort prosjekt.

Blant annet har Olemic Thommessen (H) og presidentskapet brukt 13,3 millioner på å bygge en snuplass for skanning av kjøretøy i Stortingets nye tunnel.

Selve skanneren har de verken behov for eller råd til.

– Jeg må dessverre si at jeg har forståelse for at dette kan skape politikerforakt. I samfunnet er det slik at dersom det skjer så grove formelle feil som det har blitt gjort her, så pleier det å få konsekvenser. Vi har fått et omdømmeproblem, avslutter han.