Vil fortsatt ikke love nytt fengsel

Justisminister Anders Anundsen kan fortsatt ikke si noe konkret om nytt fengsel på Sørlandet. I dag møtte han politimesteren i Agder, som er lei av ventinga.

Justisministeren Lindeberg

Justisminister Anders Anundsen har fortsatt ingen fengselsløfter til Sørlandet. Politimester Kirsten Lindeberg beskriver situasjonen som kritisk.

Foto: Morten Rosenvinge / NRK

Politimester i Agder Kirsten Lindeberg mener situasjonen rundt fengslene på Sørlandet er kritisk. Etter hennes mening er problemet stor mangel på fengselsplasser, nedslitte og uhensiktsmessige bygninger.

–Lei av å vente

Det er slik at nesten samtlige landsdeler har lignende behov, og vi er nødt for å se på helheten her.

Justisminister Anders Anundsen

Den vanskelige situasjonen rundt soning på Sørlandet, ble også tema da de to møtte pressen torsdag ettermiddag, og Lindeberg legger ikke skjul på at hun er lut lei av å vente på at noe konkret skjer i saken.

– Vi har mye tung kriminalitet i landsdelen og mange innsatte med lange og tunge dommer. Det er ingen tvil om at vi sårt trenger flere fengselsplasser. Det har vi ment lenge, sa Lindeberg.

Hun viser til at saken har vært utredet lenge, og at det ikke er noe som skulle hindre byggingen av ett eller flere fengsler på Sørlandet.

Politimester Kirsten Lindeberg

Politimester Kirsten Lindeberg er lei av ventinga på nytt fengsel.

Foto: Svein Sundsdal/NRK

Ingen løfter

Men på direkte spørsmål fra NRK ville justisministeren fortsatt ikke være konkret på om, og eventuelt når, Sørlandet får nytt fengsel.

– Det er slik at nesten samtlige landsdeler har lignende behov, og vi er nødt for å se på helheten her. Det skal vi gjøre i en egen stortingsmelding.

– Jeg vet godt at Agder trenger flere soningsplasser, og det arbeider vi med.

Anundsen forteller at regjeringen arbeider på tre områder:

– Vi har klart å frigjøre 88 av dagens soningsplasser nasjonalt, videre vil vi bygge ut nye plasser i allerede eksisterende fengsler, og på lengre sikt, også bygge helt nye fengsler.

Justisminister Anders Anundsen bekrefter at fengselskøene vokser over hele landet.
Fengselskapasiteten på Sørlandet er sprengt. Det sier politimester i Agder politidistrikt, Kirsten Lindeberg.