Jussekspert: – Bykle bryter loven

Bykle kommune legger ut lister på nettet over hvem som betaler frivillig løypeavgift. Den saken omtalte Fædrelandsvennen først. Jussekspert mener dette er ulovlig.

Ski

Bykle kommune ber hyttefolket betale en frivillig avgift for oppkjøring av løyper. Nå har kommunen publisert en oversikt over betaler.

Foto: Anne Wirsching/NRK

Flere hundre navn er lagt ut på Bykle kommunes facebookside over hytteeiere som har betalt løypeavgift i Bykle kommune. Men kommunen har ikke spurt om lov til å offentliggjør navnene på nett.

Hyllest til dem som betaler

Bykleordfører Jon Rolf Næss har fått mange positive reaksjoner etter at kommunen la ut navnene på dem som frivillig betalte løypeavgifta på 600 kroner.

Jon-Rolf Næss

Ordfører i Bykle Jon Rolf Næss la ut lista i god tro for å hylle dem som betaler løypeavgift frivillig.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

– Vi valgte å legge ut listene med navnene fordi det er hyggelig når så mange betaler. Det er en hyllest til dem, sier Næss til NRK.

Bykle kommune fikk inn over 850.000 kroner i frivillig løypeavgift i fjor.

– Er dette ei skryteliste på nett?

– Ja, dette er ei skryteliste. Mange bekker små, det blir det penger av og vi kan utvide løypenettet, mener bykleordføreren.

Ulovlig å publisere

Professor Dag Wiese Schartum ved Senter for rettsinformatikk ved Universitetet i Oslo sier at slike lister reguleres av personopplysningsloven.

– For at dette skal være lovlig må dem som har betalt avgiften ha gitt sitt samtykke til at opplysningene legges ut på nettet. Er det gjort, så er det rettslig sett i orden å publisere dette. Har de ikke innhentet samtykke, er det ulovlig publisering av opplysninger, sier Schartum.

Dag Wiese Schartum

Jusekspert Dag Wiese Schartum sier at personene må samtykke til at navnet legges ut på nett.

Foto: Olav Døvik / NRK

Sosialt press

Professoren tolker det dit hen at motivet for å legge ut lista på Facebook, er å legge press på dem som ikke betaler frivillig løypeavgift.

Han mener det er betenkelig.

Har ikke spurt

Ordfører Jon Rolf Næss erkjenner at kommunen ikke har spurt hver person om kommunen kan legge ut disse opplysningene på nettet.

– Vi tenkte det måtte være hyggelig å stå på lista at man har bidratt frivillig. Det var ikke i våre tanker at det kulle være ulovlig. Vi har ikke navngitt dem som ikke betaler.

– Dere burde kanskje ha sjekket lovverket først?

– Når det blir stilt spørsmål ved lovligheten nå, så må vi sjekke dette. Vi vil fjerne lista dersom det er ulovlig, sier ordføreren.