Hopp til innhold

– Skal ansatte bare se på at de gamle slår?

Sykehjemmet i Kristiansand som sperret demenssyke inne på en «celle», brøt loven fordi regelverket ikke er godt nok, tror jussforsker.

Skjermingsrom på Prestheia omsorgssenter

LITE ROM: På dette rommet ble personer med demens sperret inne hvis de var utagerende. Det er ulovlig.

Foto: Kristiansand kommune

– Skal ansatte bare se på at gamle personer slår hverandre? Det er helt opplagt at de må gripe inn, sier førsteamanuensis Marius Storvik ved Universitetet i Tromsø.

I en årrekke har han forsket på jussen som blir brukt i tvangsvedtak i helsevesenet.

Slik loven fungerer i dag må omsorgssentre få godkjenning til å bruke tvang. Det kan være en beboer som nekter å dusje eller pusse tennene.

Problemet oppstår når tvang brukes til å stoppe personer med demens fra å utagere og potensielt skade beboere eller ansatte.

Slike inngrep regnes ikke som helsehjelp, og omfattes derfor ikke av dagens regelverk.

Marius Storvik

Førsteamanuensis i rettsvitenskap Marius Storvik ved Universitetet i Tromsø forsker på tvangsvedtak i helsevesenet.

Foto: Adrian Dahl Johansen / NRK

– De ansatte kommer i en vanskelig situasjon. Den løses, og den løses ut fra beste skjønn. I desperasjonen kan skjermingsrom anvendes, men det er neppe lov.

Ved Presteheia omsorgssenter i Kristiansand avdekket Fylkesmannen et slikt rom.

Det ble på ulovlig vis ble brukt til å plassere utagerende personer med demens.

Sykehjemmet bruker ikke lenger rommet. Før jul leide de inn vektere for å bistå de ansatte. Det er ikke ulovlig, men kritisert av blant annet Fagforbundet.

Presteheia omsorgssenter i Kristiansand

Sykehjemmet i Kristiansand har også leid inn vektere for å bistå de ansatte. Det er ikke ulovlig.

Foto: Geir Ingar Egeland / NRK

Håper på ny lov

Forskeren mener dagens ordning er uholdbar. Et nytt lovforslag gir håp, både for Storvik og Norsk Sykepleierforbund.

– Man må få et regelverk som gjør at sykehjem fatter vedtak og sender det til kontroll. Da vil lovbrudd fanges opp, sier Storvik.

Han argumenterer for at tvang uansett vil bli brukt i situasjoner der personer med demens utagerer, og da er det bedre å ha et konkret regelverk for det, enn at man ikke har det.

Den foreslåtte Tvangsbegrensningsloven gir grunnlag for dette, mener Storvik.

– Lovforslaget vil gi et rettslig grunnlag for å løse opp denne typen saker og problemstillinger. For det kommer til å skje uansett.

– Trenger ressurser

Norsk Sykepleierforbund (NSF) støtter forslaget til ny lov om tvang.

Samtidig mener de at flere ressurser er viktigere enn et nytt regelverk.

– Det er bra med et felles lovverk, men vi stiller spørsmål ved om det er godt nok, sier forbundsleder Lill Sverresdatter Larsen.

Bemanning, kompetanse, ledelse og tilpassede bygg må på plass for å forebygge tvang.

– De ressursene er ikke på plass, heller ikke i dag med dagens lovverk.

Det er opp til Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) å ta lovforslaget videre.

– Jeg tror det er politisk vilje til å gjøre noe med dette, sier Storvik.

Det er for tidlig å si noe om hvordan HOD stiller seg til lovforslaget, sier politisk rådgiver Saliba Andreas Korkunc.

– Tvangslovutvalget har gjort et solid stykke arbeid, som akkurat har vært på høring. Vi skal nå gå gjennom de mange innspillene som har kommet. Det er dermed for tidlig å si noe om en spesifikk del av utvalgets forslag.

Siste nytt fra NRK Sørlandet

NRK Sørlandet
Spiller nå
På innsiden av Kunstsiloen 01:06
Neste

Økonomistatus

Strømpris i dag

Inkludert avgifter

Billigst kl. 03 1,91 kr
Dyrest kl. 16 4,46 kr

Strømkostnader nå

Med strømstøtte

  • Steke pizza 0,5 kr 25 min.
  • Dusje 4,5 kr 10 min. / 100 liter vann
  • Vaske klær 0,6 kr En vask
  • Varmeovn 1,1 kr 1000w, en time

Styringsrenta i prosent

Høyere styringsrente betyr økte utgifter dersom en har boliglån

Økte matpriser

Hvor mye matprisene har økt det siste året, sammenlighet med lønnsutvikling

  • Matvarer Okt 2022 – okt 2023
    + 8,5 %
  • Lønnsutvikling Anslag for 2023
    + 5,5 %