Julegavetre er blitt en suksess

En ide med julegavetre i gågata i Vennesla er blitt en suksess. Der kan folk gi gaver til ukjente sambygdinger, som av ulike grunner trenger en ekstra håndsstrekning til jul.

En ide med julegavetre i gågata i Vennesla er blitt en suksess. Der kan folk gi gaver til ukjente sambygdinger, som av ulike grunner trenger en ekstra håndsrekning til jul.