Juleaksjon mot ensomhet

Mennesker helt ned i 20-årsalderen er ensomme og ønsker seg medmennesker å feire jul sammen med. Røde Kors jobber nå over hele landet for at flest mulig skal få en god jul.

Mennesker helt ned i tidlig 20-årsalder, er ensomme, og ønsker seg noen å feire jul sammen med. Røde Kors jobber nå over hele landet for at flest mulig skal få en god jul.

Det er førjulsstemning i gågata i Kristiansand, men det er ikke alle som gleder seg til julefeiring.

– Det er veldig mange yngre ensomme som sliter.

Det sier leder for besøkstjenesten i Kristiansand Røde Kors, Jorun Andenæs.

– Hvorfor er det blitt slik for de yngre?

– Jeg tror det har litt med utviklingen og samfunnet og vellykketheten å gjøre. Alt skal være så perfekt utad, sier hun.

Juledugnad

Røde Kors holder juledugnad og oppfordrer nå folk til å ta imot et medmenneske til julefeiring.

I Vest-Agder har 20 familier ønsket nye mennesker velkommen til julefeiring i år.

Foreløpig har fem personer sagt at de er ensomme, og at de trenger noen å feire julen sammen med.

– Jeg tenker da at det er en terskel å gå inn og ta den telefonen og si at jeg ønsker å komme på besøk.

Det sier leder for omsorgsrådet i Vest-Agder Røde Kors, Berit Forsgren.

Hun håper mange mennesker vil ta utfordringen og feire jul med noen de ikke kjenner og som trenger noen å være sammen med i julehøytiden.