Jubler for vindkraft-avslag

Fiskere i Flekkefjord og Sokndal er svært glade for at det i dag ble nei til å bygge vindkraftverk på Siragrunnnen. Men avgjørelsen kan bli anket.

Alf Ulland

– Siragrunnen er jo en viktig gyteplass for fisken langs hele norskekysten, sa fisker Alf Ulland, som tidlig varslet sterk motstand.

Foto: Øystein Ellingsen / NRK

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) avslo i dag søknaden om å bygge Siragrunnen vindkraftverk.

I avslaget har NVE sett på de negative konsekvensene for naturmangfoldet, landskapet og fiske i området.

– Dette var utrolig kjekt! Vi er så fornøyd med at NVE har forstått våre argumenter mot et vindkraftverk på Siragrunnen, sier fisker, Alf Ulland.

Siragrunnen A/S ville sette opp 67 vindturbiner utenfor Sokndal og Flekkefjord, med en forventet årlig produksjon som tilsvarer strøm til 40.000 husstander.

(Artikkelen fortsetter under bildet.)

Siragrunnen vindpark

Vindkraftverket er tenkt plassert offshore på Siragrunnen, på grensa mellom Vest-Agder og Rogaland. Her er en illustrasjon av hvordan vindmøllene er tenkt, sett fra Sogndalstrand.

Foto: Siragrunnen A/S

– Ville ødelagt gyteplasser

Siragrunnen er en viktig gyteplass for fisk langs hele norskekysten, særlig sild, torsk og andre torskearter.

Alf Ulland, og flere andre fiskere i området, mener en vindmøllepark ville ødelegge gyteplassen.

– Norge skal satse på havet, og havets ressurser. Da kan vi ikke ødelegge en viktig gyteplass, som dette.

Gir ikke opp vindmøllepark

Daglig leder i Siragrunnen A/S, Harald Dirdal, er skuffet over at NVE ikke ser det store potensialet i offshore vindkraftverk.

Harald Dirdal

Daglig leder i Siragrunnen AS, Harald Dirdal, mener vindmøllene vil ha et lite negativt fotavtrykk i miljøet.

Foto: Øystein Ellingsen / NRK

– Offshore vindenergi har et stort industripotensial i Norge. Dette forteller alle offentlige rapporter oss. Da er det trist at NVE sier nei.

Dirdal mener at oppvekstvilkårene vil bli bedre for fisken dersom en vindmøllepark kommer på plass.

– Når det gjelder fisken i havet er det en betydelig erfaring flere steder på nettopp dette. Dette blir som kunstige rev, og det blir bedre gyteplasser for sild og generelt bedre oppvekstvilkår for fisk, sier Dirdal.

Kan bli ny vurdering

Dirdal tror på et vindkraftverk på siragrunnen, til tross for avslaget fra NVE.

Lars Haltbrekken

Leder Lars Haltbrekken i Naturvernforbundet håper avslaget ikke blir anket.

Foto: Camilla Wernersen / NRK

Han tror enten Siragrunnen A/S, eller andre instanser, vil anke vedtaket til Olje- og energidepartementet.

Det håper Naturvernforbundet å unngå.

– Bevar trekkfuglenes «motorvei» inn til Norge, skriver leder Lars Haltbrekken i en pressemelding.

Han viser til at fredede arter kan bli skadet av turbiner, og kaller dette en seier for naturen på Sørvestlandet.

– Vindkraftverk kan ikke legges slik at de forstyrrer dyr, fisk og fugl, sier Haltbrekken videre og understreker:

– Nå håper vi at Olje- og Energidirektoratet tar dette vedtaket til følge.