Flere forskere og flere utenlandske studenter til UIA

Universitetet i Agder (UIA) får flere nye forskerstillinger i 2015. De jubler både for det og bedre muligheter til å holde på utenlandske studenter.

UiA

UIA i Kristiansand.

De nye stillingene kommer som følge av statsbudsjett som det ble politisk enighet om i dag.

Tre universiteter skal dele på 50 stillinger, og UiA håper å få 16–17 av dem.

– Det helt utrolig. Det er jul og bursdag på en gang. Å få så mange stillinger til forskning, er viktig og gledelig, sier rektor Torunn Lauvdal ved UIA.

Fredag spratt hun sjampanjen og jublet også for nær 200 millioner kroner til et nytt forskningssenter i Grimstad og Kristiansand.

Flere muligheter

Det er foreløpig usikkert hva slags forskning de nye stillingene skal rettes mot.

Rektoren nevner teknologi, humaniora, kunst og økonomi.

Torunn Lauvdal

Rektor Torunn Lauvdal ved UIA

Foto: NRK/Svein Sundsdal

– Det er mange steder vi trenger stillinger. Særlig fordi vi er et nytt universitet og skal bygge opp kompetansen på forskning.

– Hva gjør dette med et fagmiljø?

– At vi gjør den delen av jobben vi skal, nemlig å forske, sier Lauvdal.

Forskningen skal gå over tre år og ende med en doktorgrad. UIA har i dag rundt 100 doktorgradsstipendiater.

Hun håper dette vil styrke utdanningene og gjøre UIA enda mer synlig nasjonalt.

Universitetet i Agder skal dele på de 50 forskerstillingene med Universitetet i Stavanger og Universitetet i Nordland.

Flere utenlandske studenter

Da forslaget til statsbudsjett for 2015 ble lagt fram tidligere i høst, gikk regjeringen inn for at studenter utenfor EØS måtte betale for å studere i Norge. Flere utdanningsinstitusjoner advarte mot dette.

– Vi var veldig imot å ta betaling fra elever utenfor EØS. Da ville vi ha mistet dem. Det skjedde i Sverige, sier Lauvdal og viser til at 80 prosent av denne gruppen utenlandske studenter forsvant.

Hun mener det er viktig på mange måter å ha studenter fra flere land:

– Det gir en annen kulturell dimensjon, campus blir mer internasjonal og de får venner her og blir gode ambassadører og samarbeidspartnere, så dette er veldig gledelig.