Hopp til innhold

Jobber ulovlig på politihuset

Arbeiderne på Arendals nye politistasjon setter liv og helse i fare, mener Fellesforbundet i Aust-Agder. Nå retter de sterk kritikk mot Statsbygg og entreprenør BRG for manglende sikkerhetshensyn.

Entreprenørselskapet BRG beklager sterkt at det har vært manglende sikring under bygging av den nye politistasjonen i Arendal. 
Fellesforbundet har dokumentert forhold de mener har vært til fare for liv og helse.

Arbeidet som utføres på det som skal Arendals nye storestue for lov og orden preges, i følge Thor Åge Christiansen i Fellesforbundet, av ulovligheter. Han har varslet om manglende sikkerhetstiltak gjentatte ganger.

– Slik har de holdt på i åtte måneder. Vi har gitt beskjed gjentatte ganger, men ingenting skjer, sier organisasjonsarbeider,Thor Åge Christiansen i Fellesforbundet, avdeling 9.

Han har fulgt med på bygningsarbeidet som pågår på det som skal bli Arendals nye politihus, og mener det foregår alvorlige brudd på helse, miljø og sikkerhet.

Snublefelle, ikke sikring

Dårlig sikring arbeidere Arendal politihus

I følge gjeldende regelverk skal arbeid på tak sikres med en meter høye rekkverk. Det er ikke tilfellet på toppen av Arendals nye politistasjon.

Foto: Fellesforbundet

Ifølge sikkerhetsrutiner utarbeidet av Byggenæringens Landsforening, Fellesforbundet og Arbeidstilsynet skal arbeid på tak blant annet sikres med et rekkverk på en meter, denne bestemmelsen er ikke etterfulgt av arbeiderne på politihuset.

– Her er gjerdet veldig mye lavere, det er snarere en snublefelle, sier Christensen, og påpeker at han flere ganger har observert arbeidere som går helt ut på kanten av taket uten nødvendig sikring.

Alvorlig at regler ikke overholdes

Thor Åge Christiansen

Thor Åge Christensen i Fellesforbundet har varslet både byggherre og entreprenør i flere måneder om arbeidernes manglende sikring.

Foto: Einar Kleveland / NRK

De siste femten årene har 15 personer blitt drept i fallulykker i bygg- og anleggsbransjen i landet, og Fellesforbundet frykter en alvorlig ulykke kan skje under byggingen av det nye politihuset.

– Jeg har vært med på saker der jeg har måtte ha snakka med familie til folk som har dødd eller blitt hardt skada fra å falt ned fra høyder betydelig lavere enn dette, sier Christiansen.

Det er Statsbygg som er byggherre for den nye politistasjonen, og bildene NRK viser vekker sterke reaksjoner i ledelsen.

Hege Njaa Aschim

Hege Njaa Aschim, kommunikasjonsdirektør i Statsbygg, sier de ser meget alvorlig på saken, og vil ta tak i saken snarest.

Foto: Mette Randem / Mette Randem

– Statsbygg ser veldig alvorlig på at regler for sikkerhetsbestemmelser for arbeid i høyden ikke overholdes. Dette vil vi ta tak i. Vi ønsker nå å gi entreprenøren en advarsel, sier Hege Njaa Aschim, kommunikasjonsdirektør i Statsbygg.

Vil skje avvik

Entreprenøren som har ansvaret for arbeidet, kristiansandsbaserte BRG, vedgår at liv og helse kan ha vært i fare, og sier at de nå setter i gang strakstiltak etter avsløringene.

– Når vi får en tilbakemelding fra byggherre tar vi det veldig alvorlig. Av og til skjer det avvik, da må det håndteres, og det har vi gjort i dag, sier prosjektleder i Arendal BRG, Erling Ulland Eriksen.

Ulovlig arbeid på politihuset i Arendal

Entreprenør BRG beklager den dårlig sikringen og sier de vil iverksette strakstiltak.

Foto: Pål Tegnander / NRK

Fellesforbundet mener imidlertid at dette burde blitt gjort noe med lenge før det ble en mediesak.

Ulland Eriksen sier BRG har gode sikkerhetsrutiner, men at de kan bli flinkere til å påse at de blir etterfulgt.

– Det er en kontinuerlig prosess på en arbeidsplass å påse at folk følger sikkerhetsbestemmelsene, men det vil beklageligvis skje avvik. Det følger vi opp, både ovenfor enkeltpersoner og foretak, og kjører det inn i systemene våre for læring og oppfølglig, sier Ulland Eriksen.