Jentene inntar forsvaret

Jentene dominerer på forsvarets utdanningscamp. 100 gutter og 300 jenter er denne uka på luftforsvarets skole på Kjevik for å lære.

Created by InfoDispatcher

– Jeg har lyst til å gå førstegangstjeneste. Det er veldig kjekt å få en helg hvor vi lærer om førstegangstjenesten og utdanningsmulighetene, sier Sara Hafsås.

Hensikten med campen er å bedre rekrutteringen til teknisk utdannelse i forsvaret, og få flere jenter til tjeneste og utdanning. Verneplikt for alle fører til at flere jenter kan søke på forsvarets utdanningstilbud.

– Kvaliteten på dem som kommer inn blir nå høyere. Vi får et større utvalg å velge mellom, sier oberst Harald Minde.

Kvinnelige befaler jentene møter denne helga anbefaler gjerne en karriere i forsvaret.

– Jeg synes det er fantastisk kjekt. Det er mange utfordringer og en variert hverdag. Jeg valgte dette fordi jeg ville oppleve litt, sier Sunniva Endestad.

Ikke alle kommer inn. Vanligvis er det seks ganger så mange søkere som antall plasser til forsvarets utdanninger. Uansett blir det flere og flere jenter.

Se video øverst i saken.