Jegersberg utvider kraftig

Jegersberg gård rehabiliterings- og kompetansesenter i Kristiansand skal utvides fra åtte til 26 plasser. Det har Kristiansand bystyre bestemt.

Jegersberg gård Kristiansand

Fem kommuner er med i et samarbeid om gården. To kommuner til kan også komme med.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

Senteret er beregnet for tidligere rusavhengige som skal lære å leve og arbeide i et rusfritt miljø.

Senteret er enestående i Norge og beskrives som banebrytende. Jegersberg drives etter en italiensk modell. Det er bare noen få ansatte ved senteret og beboerne skal etter hvert delta som mentorer for nye beboere.

– Det skal blomster

Daglig leder av Jegersberg gård, Pål Magne Steinsland, var strålende fornøyd etter å ha fulgt kveldens debatt.

Pål Steinsland i bystyresalen

Pål Magne Steinsland i bystyresalen.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

– Nå kommer til å blomstre på Jegersberg, dette er gode nyheter og jeg er veldig glad. Jegersberg er riktig måte å drive rehabilitering på, det har vi bevist, sier Steinsland.

– Her er det nesten ikke nødvendig å si noe, det er bare på klappe dette gjennom. Det gjøres en fantastisk jobb på Jegersberg, sa Wenche Tronstad (H) som er nestleder i helse- og sosialstyret.

Senteret ble startet i 2013. Det er meningen at antallet beboere skal øke gravis. På lang sikt kan det bli plass til 100 personer, men i denne omgang er det vedtatt å økte til 26 plass.

Et prosjekt å være stolte av

– Dette er et kjempegodt prosjekt som vi kan være stolt av, sa ledere av helse- og sosialstyret, Tor S. Utsogn (Frp).

Tor Utsogn

Tor Utsogn (Frp) og kommunens helse- og sosialdirektør direktør Wenche Pedersen Dehli.

Foto: Svein Sundsal / NRK

– De som får plass ved senteret deltar i gårdsdriften. Det er meningen at de skal oppholde seg på Jegersberg gård i minst tre år, men prinsippet er at de kan være der så lenge det er nødvendig, sier Utsogn.

Per i dag er det fem kommuner som samarbeider om senteret, Kristiansand, Søgne, Songdalen, Vennesla og Lillesand. Etter hvert kan Birkenes og Iveland også komme med i samarbeidet.