NRK Meny
Normal

Sykehusdirektøren må gå på dagen – mener oppsigelsen er ugyldig

Administrerende direktør ved Sørlandet sykehus, Jan-Roger Olsen, skulle egentlig slutte til sommeren. I dag kom nyheten om at han må gå på dagen.

Jan Roger Olsen fotograferes

Administrerende direktør Jan-Roger Olsen ved Sørlandet sykehus må gå på dagen.

Foto: Hilde Skarvøy Gjestland / NRK

Styret ved Sørlandet sykehus har ikke klart å bli enige med Jan-Roger Olsen om hans sluttavtale. Derfor har han i dag blitt oppsagt på dagen.

– Vi hadde en avtale om fratredelse til sommeren, og har holdt på med forhandlinger om sluttavtalen siden november. Vi er uenige i betingelsene for denne, og derfor måtte vi gå til oppsigelse. Nå har vi konstituert økonomidirektør Per Qvarnstrøm som administrerende direktør frem til en ny direktør er på plass, opplyser styreleder ved Sørlandet sykehus, Camilla Dunsæd.

Camilla Dunsæd

Styreleder Camilla Dunsæd tror saken vil få et etterspill, noe Olsens advokat gir henne rett i.

Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

Vil stevne

Jan-Roger Olsen har vært direktør i 14 år, og skulle egentlig gått av i august 2018. I fjor høst stilte de ansatte ved alle tre sykehus, Arendal, Flekkefjord og Kristiansand, mistillitsforslag mot ham. Dette kom etter lengre tids konflikt mellom direktøren og deler av sykehusets stab.

NRK har vært i kontakt med Olsen, som ikke ønsker å uttale seg om saken. Han henviser til sin advokat Trond Stang.

– Jan-Roger Olsen synes dette er svært beklagelig. Han hadde forståelse for at styret ønsket en fratreden til sommeren, og hadde inngått en muntlig avtale om det. Planen var at han skulle ut i studiepermisjon, for så å arbeide ett år som teknologirådgiver frem til han fylte 67. Uenigheten er forståelsen av arbeidsavtalen fra 2004, hvordan enkelte punkter om lønnsregulering og pensjonsregulering skal forstås, sier Stang.

Olsen er ansatt frem til 31. august, men har blitt pålagt å forlate arbeidsplassen i dag. Ifølge en pressemelding er styret ved Sørlandet sykehus enstemmige i at de ikke lengre har tillit til Olsen, og han kan derfor ikke fortsette i stillingen.

Sykehusbussen ved Sørlandet sykehus i Kristiansand

Olsen skulle egentlig gå av som direktør i august.

Foto: Tom Nicolai Kolstad / NRK

Lønn og pensjon

Advokat Stang skal nå forberede en stevning for Kristiansand tingrett, fordi Olsen mener seg usaklig oppsagt.

– Når styret konkluderer med manglende tillit og sier ham opp blir det en stillingsvernssak. Vi har en frist på åtte uker på å sende en stevning, det skal være god tid. Tingretten vil be om tilsvar fra sykehusets advokat, og deretter en hovedforhandling forhåpentligvis kort tid etter sommeren, sier advokaten.

Olsen har fått et tilbud om sluttavtale fra styret, som de selv mener er godt.

– Styret oppfatter at tilbudet som ble gitt var godt, og i tråd med avtalen. Vi forvalter fellesskapets penger, og har ansvar for at det gjøres på en god måte. Derfor kan ikke styret si ja til et krav utover det som ligger i avtalen, slik vi tolker den, sier Dunsæd.