Jakter på bjørn i Åseral

Statens naturoppsyn har dokumentert at bjørn har tatt livet av sau i Åseral kommune. Nå har myndighetene gitt tillatelse til bjørnejakt i området.

Video Bjørnejakten i gang i Åseral

VIDEO: Disse sauene har berget for bjørnen i Åseral, men ikke alle har vært like heldige.

Sau drept av bjørn i Åseral

Denne voksne sauen fra Kylland i Åseral ble angrepet av en bjørn den 22. juli. Bjørnen har spist kjøtt og fett på brystbeinet uten å drepe dyret. Sauen levde da den ble funnet, og ble raskt avlivet.

Foto: Statens naturoppsyn
Bjørnespor Åseral

Ferske spor viser at det er bjørn i området, og Statens naturoppsyn har bekreftet at dette er spor av bjørn.

Foto: Privat/Knut Austrud
Bjørnespor i Åseral

Det er i dette området at det er observert bjørnespor, og som nå har ført til bjørnejakt i Åseral.

Foto: Privat/Knut Austrud
Sau drept av bjørn i Åseral

Statens naturoppsyn har studert skadene som bjørnen har gjort på sauen, og det er gitt fellingstillatelse på bjørnen.

Foto: Statens naturoppsyn

Fylkesmannen i Vest-Agder har nå gitt tillatelse til å felle en bjørn i Vest-Agder i perioden 25. juli til 31. august.

Bakgrunnen for fellingstillatelsen er at Statens naturoppsyn har dokumentert at bjørn har tatt livet av sau fra Kylland i Åseral kommune.

Det er bekreftet at skadene på sauen skyldes bjørn. Bjørnen har spist kjøtt og fett på brystbeinet uten å drepe dyret, og sauen levde da den ble funnet og ble raskt avlivet, opplyser Jon Erling Skåtan, som er regionalt ansvarlig for rovvilt i Agder og Rogaland.

Fylkesmannen mener at bjørnen kan gjøre stor skade, dersom den ikke blir skutt.

Det er organisasjonen Vest-Agder sau og geit som har fremmet søknaden om fellingstillatelse.

Følg med på husdyra

Alle husdyreiere blir nå bedt om å holde ekstra øye med dyrene sine.

Det bes også om at eventuelle observasjoner og skader meldes til nærmeste rovviltkontakt.

Fylkesmannen har på bakgrunn av bjørnespor som er funnet, og generell kunnskap om bjørnens oppførsel i Norge, vurdert det som sannsynlig at den aktuelle bjørnen er en ung hannbjørn.

Skadefellingslaget i Vest-Agder ved administrativ leder Kjell Magne Larsen har fått ansvar for den praktiske utførelsen av fellingstillatelsen.

Jakt på bjørn krever spesialkompetanse, og fylkesmannen anbefaler sterkt at jegerne, som nå tar fatt på bjørnejakten, samarbeider tett med Statens naturoppsyn (SNO) under hele prosessen.