Hopp til innhold

Har startet jakten på giftgasser fra andre verdenskrig

Kystverket kartlegger nå skipsvrakene som ligger på havbunnen utenfor Arendal. Kjemiske våpen som ligger i og rundt skipene vil trolig bli liggende.

Undersøkelser havbunnen utenfor Arendal

Denne riggen skal samle organismer på havbunnen for å se hvor stor skade giftstoffene gir.

Foto: Kystverket

168.000 tonn kjemiske stridsmidler og våpen ligger dumpet i havet utenfor Arendal.

Der har det ligget i 70 år og giftstoffene lekker ut i sjøen.

Fem millioner kroner er satt av til et prosjekt som skal kartlegge skipene som ble senket etter krigen.

Kartleggingsarbeidet startet i morgentimene i dag.

Trolig 38 skipsvrak

Hans Petter Mortensholm

Hans Petter Mortensholm i Kystverket tror ikke at stridsmidlene på havbunnen utenfor Arendal blir fjernet.

Foto: Kjartan Trana, NRK

Kystverket samarbeider med Forsvarets forskningsinstitutt, FFI, i dette prosjektet.

Det skal ligge 38 skipsvrak på bunnen, men antallet har aldri blitt stadfestet.

Kystverket vil de neste to ukene forsøke å få en fullstendig oversikt over hvor mange skip som ligger dumpet på bunnen.

– Vi skal kartlegge et område på 14 ganger 4 kilometer. Vi skal kartlegge hvor vrakene ligger og hvor mange vrak som ligger dumpet i området. Vi vil også få undersøkt tilstanden til vrakene. I tillegg skal vi fange organismer som lever på sjøbunnen, og se i hvilken grad de påvirkes av de kjemiske stridsmidlene i området.

Det sier prosjektleder i Kystverket i Horten, Hans Petter Mortensholm.

Den avanserte ubemannede undervannsroboten «Hugin» skal brukes i kartleggingsarbeidet.

Organismene på havbunnen skal fanges ved hjelp av åtefeller som Norsk Institutt for Vannforskning (NIVA) legger ut.

Risikabelt å fjerne

Mortensholm sier det vil være risikabelt å fjerne stridsmidlene og bringe dette opp til overflaten.

– Det er lite sannsynlig at vi vil ta opp store objekter fra sjøbunnen. Det er nok tryggere å la det ligge. De fleste kjemiske stridsmidlene er ikke farlig nå de ligger i vann. Men det som er viktig med arbeidet nå er å få mer kunnskap om hvordan et slikt dumpefelt påvirker miljøet, sier Mortensholm.

Kystverket ønsker også å finne ut av hvilke typer kjemiske stridsmidler som ligger på havbunnen og hvilken risiko dette utgjør for fiskerne.

– Den største risikoen er kanskje at fiskebåter kan få dette i fiskeutstyret sitt, sier han.

– Vrakene ligger på 600 meters dyp. Er dette et komplisert arbeid?

– Nei, dette er ikke et teknisk komplisert arbeid, men det er jo et forurenset miljø og vi stiller store krav til at personell som jobber med dette ikke utsettes for farlige stoffer, sier han.