Jakt på privat bibliotek-løsning

Fattige Grimstad jakter nødløsning for å skaffe byen nytt bibliotek.

Bibliotekplaner Grimstad

Bibliotekplanene i Grimstad vant ikke gehør - leter etter private utbyggere.

Foto: Svein Sundsdal

Biblioteket i Grimstad er i elendig forfatning. Gang på gang har planene om å bygge nytt på rutebilstasjonen blitt utsatt. Årsaken er konstant pengemangel i kommunen.

Rådmann Harald Aglen har skjøvet biblioteket ut i det blå - til etter 2014.

Privat initiativ

ordfører Hans Antonsen
Foto: Svein Sundsdal / NRK

Men samarbeidspartiene Kristelig Folkeparti, Venstre, Høyre og Senterpartiet vil ikke gi opp, og lanserte onsdag en løsning i forbindelse med kommunens budsjett for 2011.

– Store deler av befolkningen, spesielt de unge i Grimstad, vet ikke hva et ordentlig bibliotek er, slo Antonsen fast.

Kommunestyret har tidligere bestemt at nytt bibliotek skal bygges på rutebilstasjonen, men flere tar nå til orde for å ikke låse seg til dette.

Kartlegging

– Det viktigst er å få et godt bibliotek i Grimstad. Viktigere enn at det blir liggende på rutebilstasjonen, sa ordfører Antonsen.

Det settes i gang en kartlegging om det finnes private aktører som vil bygge nytt bibliotek i planlagt eller endret form.

Samtidig undersøkes det hvilke muligheter som finnes i området mellom der dagens bibliotek ligger og rutebilstasjonen.

Planen er at kommunen skal jakte på samarbeidspartnere de nærmeste månedene, slik at det kan tas en beslutning første halvår 2011.