Ja til vindmøller

Oddeheia og Bjelkeberget vindkraftverk i Birkenes kan bygges. Norges vassdrags- og energidirektorat ga grønt lys for prosjektet i dag. Kommunestyret i Birkenes støttet planene tidligere i år.

Vindkraft
Foto: Knut-Sverre Horn / NRK