Hopp til innhold

Ja til videregående på fire steder

Fylkespolitikerne i Vest-Agder vil ha ny videregående skole i Søgne. De vil også beholde fire av fem studiesteder i Lister-regionen.

Olav Haavorstad

Olav Haavorstad (KrF) i diskusjon om skolestrukturen i Vest-Agder.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

I hovedutvalget for kultur og utdanning stemte sju for at skolen skal bygges på Tangvall, mens fire ville vente med å avgjøre om det skal bygges nytt eller renoveres der skolen er i dag.

Stor nok til egen skole

Olav Haavorstad

Olav Haavorstad (KrF).

Foto: Svein Sundsdal / NRK
Skolemøte

Skolestrukturen i Vest-Agder var i dag oppe til behandling i hovedutvalget for kultur og utdanning.

Foto: Svein Sundsdal / NRK
Sally Vennesland

Sally Vennesland (Høyre).

Foto: Svein Sundsdal / NRK
Skolemøte
Foto: Svein Sundsdal / NRK
Kai Steffen Østensen

Leder Kai Steffen Østensen i Ungdommens fylkesutvalg.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

– Vi mener det er behov for en videregående skole i Søgne, sier leder for utvalget, Olav Haavorstad (KrF).

Han viser til forventet tilvekst av innbyggere de neste årene. Det bor i dag 17.000 mennesker i Søgne og nabokommunen Songdalen.

– En region med 17.000 mennesker burde ha en videregående skole, sier Haavorstad. Han antyder ny skole i 2020.

Politikerne mener det er bedre å bygge en ny skole nær ungdomsskolen, enn å renovere dagens videregående skole.

De vedtok å gå for en ny skole med plass til 600 elever på Tangvall, kombinert med fortsatt drift av naturbruket på Søgnetunet ved dagens skole.

– Nå skal det jobbes videre med å legge til rette for videre bruk på en best mulig praktisk måte, sier fylkesordfører Terje Damman (Høyre).

Han er selv usikker på om dette blir stående som endelig vedtak når saken blir sluttbehandlet i desember.

– Det var et vedtak med stemmetall sju-fire i dag, og det gjenstår to behandlinger, sier Damman og minner om stort engasjement i saken.

Vedtok fire skoler

Tirsdag ettermiddag vedtok fylkespolitikerne at det skal være videregående skole i Farsund, Lyngdal, Flekkefjord og Kvinesdal.

Det vil innebære at driften legges ned et sted, på Vanse. Det var forslaget fra Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet som fikk flertall.

Saken om skolestrukturen i Vest-Agder skal behandles endelig i fylkestinget i desember.

– Det er spennende, sier gruppeleder i Høyre, Sally Vennesland.

Hun viser til at noen ønsker skole fire steder, og noen ønsker tre, mens ett parti ønsker mer utredning av økonomien før de bestemmer seg. Det er i dag undervisning fem steder, som er samlet administrativt i en skole.

Vil ha to skoler

Ungdommens fylkesutvalg i Vest-Agder vil ha to skoler i Lister, en i Farsund og en i Flekkefjord. De ønsker også en ny skole i Søgne, fortalte leder Kai Steffen Østensen til fylkespolitikerne.

– Vi er veldig fornøyde. Både fordi folk i Søgne vil ha en nær skole og gå til, og fordi dette kan bli den nye grønne skolen i Vest-Agder, sier Østensen til NRK.no.

– Vi i Ungdommens fylkesutvalg ønsker to sterke skoler. Jeg tror ikke politikerne har tatt med alle skolefaglige argumenter, sier leder Østensen.

Han sier at det eneste sikre er at de videregående skolene i Farsund og Flekkefjord består.

Se video:

Fylkespolitikerne i Vest-Agder vil ha ny videregående skole i Søgne. De vil også beholde fire av fem studiesteder i Lister-regionen.
Fikk nøkkel til ny skole Mandal

Rektor OddvarHåland fikk i formidddag nøkkelen til nybygget ved Mandal videregående skole fra fylkesordfører Terje Damman. Nybygget har kostet 230 millioner kroner.

Foto: Svein Sundsdal / NRK