JA til parkeringshus

Bystyret i Kristiansand stopper ikke bygging av parkeringshuset under Torvet. Forslaget fra Torvets Venner falt med 28 mot 25 stemmer i bystyret.