Ja til bompenger

Flertallet Kristiansand formannskapet sa i dag ja til at det kommer til å koste opp mot 200 kroner å kjøre på den nye E39 mellom Kristiansand og Lyngdal. Ordfører Harald Furre sa at alle kommunene nå har gitt sin tilslutning.

Ordfører Harald Furre