NRK Meny
Normal

31 vindmøller til Lista

Departementet har i dag godkjent et vindkraftverk på Lista.

Vindmølleparken på Lista

Slik kan vindmølleparken bli seende ut.

Foto: Nyhetsspiller, Nyhetsspiller, Nyhetsspiller, Nyhetsspiller

Olje- og energidepartementet har i dag gitt Norsk Energi Miljø Sør AS konsesjon til å bygge og drive et vindkraftverk på Lista.

Vindkraftverket skal kunne produsere strøm til 14 000 husstander.

LES: SLIK BLIR MØLLENE SEENDE UT

- Dette er veldig positivt. Det betyr nye muligheter for vår industri, sier ordfører i farsund, Stein A. Ytterdahl.

Frykter skader på naturen

I 2005 søkte Norsk Miljøenergi om å få bygge 34 vindmøller på Lista. Norges vassdrags- og energidirektorat sa ja til søknaden like før jul i 2006, men tillatelsen ble anket til Olje- og energidepartementet av organisasjonen "Stopp rasering av kysten".

Stein A. Ytterdahl

Ordfører Stein A. Ytterdahl i Farsund er glad for at departementet har sagt ja til vindmøllene.

Foto: Rømteland, Odd / Odd Rømteland/NRK

I mai 2007 kom miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen i Vest-Agder med en innsigelse mot prosjektet. Blant annet på grunn av plasseringen like i kanten av et landskapsvernområde og på grunn av skadene på viktig fugleliv på Lista.

Men nå har Olje- og energidepartementet bestemt at vindmøllene får settes opp. Det er ordføreren glad for.

- Det er alltid usikkert helt til en beslutning er tatt. Her har det åpenbart vært en veldig tung vurdering. Det har jo tatt et og et halvt år med ankebehandling, men nå har vi fått et klart ja fra en regjering som ønsker å satse på fornybar energi, og der vil Farsund og Lister-regionen være helt i front, sier Ytterdahl.

- Er du ikke bekymret for skader på fuglelivet?

- Alle kraftverkutbygginger skaper debatt, men vi har et solid flertall i kommunestyret, to tredeler sier ja til kraftverket.

- Et viktig steg

Vindkraftverkets årsproduksjon er anslått til 280 GWh, noe som tilsvarer det årlige forbruket til omkring 14 000 husstander. Vindkraftverket vil bli knyttet til det eksisterende kraftledningsnettet som har tilstrekkelig kapasitet.

Olje- og energiminister Terje Riis-Johansen

Olje- og energiminister Terje Riis-Johansen.

Foto: Andreas Skeide / NRK

- Økt produksjon av fornybar energi er et sentralt virkemiddel for å skape nye arbeidsplasser og begrense klimautslipp. Tillatelsen til Lista vindkraftverk er et stort og viktig steg i satsingen på fornybar energi, sier olje- og energiminister Terje Riis-Johansen.

- Det er lagt særlig vekt på at vindressursene på Lista er gode, og at vindkraftverket vil bidra med en betydelig produksjon av ny miljøvennlig energi.

Miljøverndepartementet har samtidig stadfestet Farsund kommunes reguleringsplan for vindkraftanlegget.