Iveland sier nei

Kommunestyret i Iveland har bestemt at kommunen ikke skal innlede samtaler med Evje og Hornnes og Bygland om sammenslåing. Iveland slår seg sammen med Vennesla eller fortsetter som egen kommune.