Normal

Iveland

Senterpartiet står sterkt i Iveland, og Ole Magne Omdal har vært ordfører siden 1995.

Fremskrittspartiet har ingen ordførere i Aust-Agder, og kun en varaordfører; Viggo Åsheim i Iveland.

Et av spenningsmomentene ved valget i Iveland er nettopp om Åsheim overlever som varaordfører. Sp-ordfører Ole Magne Omdal har måttet tåle kritikk fordi han aksepterte en FrP-ordfører som sin stedfortreder.

Viggo Åsheim regnes riktignok som en moderat FrP-er, men Sp vil nok merke et sterkt press for å vrake Åsheim når den nye politiske ledelsen skal settes sammen.

Ole Magne Omdal selv sitter nok trygt i ordførerstolen. Sist gang ble han valgt uten motkandidat. Sp har stor oppslutning, og det må et politisk jordskjelv til for at det skal bli utskiftning på ordfører-kontoret.

Tema i valgkampen

Folketallet i Iveland øker. Kommunen har lykkes i å snu flyttestrømmen, bl.a. gjennom å få nederlendere til å flytte til kommunen. Men nå er det mangel på boligtomter, og kritikerne mener arbeidet med å skaffe nye kom i gang og går for sent.

Et ømtålig spørsmål er om kommunen, om nødvendig, skal ekspropriere grunn fra private grunneiere som nøler med å selge, for å kunne ta imot flere innbyggere. Tvangskjøp ble nylig benyttet i forbindelse med Tingtjønn-utbyggingen. Der skal store tomtene, opp mot 10 da, legges ut.

I dag bor det knapt 1200 personer i Iveland. Målet er 1500 innen 2015.