Italiensk protest mot dyreparken

Dyrevernaktivister har nylig demonstrert mot dyreparken i Kristiansand utenfor den norske ambassaden i Roma. Ambassaden har tatt saken opp med norske myndigheter. Landbruks-og matdepartementet mener dyreparken ikke har brutt regelverket og dyreparken forstår ikke at "sebra-saken" har fått så stor oppmerksomhet. Les mer her.