Irritert over 100.000 nye søppeldunker

En ny søppelordning med 100.000 dunker som skal plasseres ut til folk skaper irritasjon i Aust-Agder.

Mann holder på med søppeldunker utenfor søppelbu. Søppeldunker losses fra vogntog i Heftingsdalen i Arendal. Søppelbil tømmer husholdningsavfall i Heftingsdalen, og Agder Renovasjon IKS. Nedgravd avfallsløsning på Grimstad torg. Mann kildesorterer.

Ny søppelhverdag i Aust-Agder.

Folk i Arendal, Froland og Grimstad har fått hundre tusen nye søppeldunker det siste halvåret.

– På tide med forandring

Det er en 19 år gammel ordning som fornyes. Søppel fra husstandene skal nå havne i fire eller fem dunker.

– Nå var det tide at vi også endrer. Både med tanke på renovatørenes arbeidsmiljø og at det skal være greiere for kundene å slippe de gamle stativene som har blitt veldig dårlige etter hvert – det kom også skadedyr inn. Hovedfokuset er at man skal sortere mest mulig og få best mulig kvalitet, sier avdelingsleder Hilde Hvoslef i Agder renovasjon IKS.

Men de nye dunkene har ført til mye irritasjon.

– Det er fortvilende. Vi bruker metervis av plass til disse skjemmende dunkene. Jeg håper flere naboer finner ut at de kan gå sammen om å plassere søppeldunkene litt skjult, sier Per Jakobsen på Løvetanntoppen.

Nedgravde dunker

Samtidig har den nye ordningen også skapt mange nye, kreative løsninger når det gjelder å holde styr på mange søppeldunker.

På torget i Grimstad har de fått de nye nedgravde søppeldunkene som erstatter søppeldunker til 70 boenheter.

Men selv de vekker irritasjon hos folk, selv om de både holder skadedyr borte, er brannsikkert og mer plasseffektivt.

– Jeg synes ikke det er fint når de står plassert her midt blant sørlandshus her i sentrum av Grimstad, sier Dag Jørgensen.