Intensiverer arbeid på strømnettet

Agder Energi Nett investerer 400 millioner kroner årlig i strømnettet for å sikre levering av strøm til kundene og dette arbeidet intensiveres i 2018 i de mest utsatte områdene, opplyser Agder Energi. Nettselskapet forventer et svakere økonomisk resultat i år på grunn av økte kostnader knyttet til det kraftige snøfallet i januar.

Strømbrudd
Foto: Jon Anders Skau / Agder Energi