NRK Meny
Normal

Her lykkes de med å integrere innvandrerkvinner i arbeidslivet

Lindesnes kommune kan ha knekket koden for å få flyktningkvinner i jobb og integrert i lokalsamfunnet. Nå skal det forskes på det flyktningarbeidet som gjøres i kommunen.

Lindesnes kommune kan ha knekket koden for å få flyktningekvinner i jobb og integrert i lokalsamfunnet. Nå skal det forskes på det flyktningearbeidet som gjøres i kommunen.

Det er mange konflikter som skal løses i en barnehage, og det er mye nytt som skal læres, både for store og små.

Shano Noori fra Afghanistan jobber i Hestehaven barnehage og nærmer seg nå målet om å bli barne- og ungdomsarbeider.

– Når barna snakker, så lærer jeg også veldig mye norsk, sier Noori til NRK.

Lykkes i innvandrerarbeidet

Lindesnes kommune har i stor grad klart å få innvandrerkvinner i kommunen ut i arbeidslivet, og nå skal det forskes på hvorfor kommunen lykkes i å få sine innvandrerkvinner ut i arbeids- og samfunnsliv.

Forsker May Linda Magnussen i Agderforskning sier kartlegging av detaljer er viktig for å finne ut hvorfor kommunen lykkes.

– Vi begynner med å kartlegge veldig detaljert hva de faktisk gjør, sier Magnussen.

Forskningsarbeidet vil i første omgang konsentrere seg om de afghanske kvinnene i kommunen.

Skoletilbud viktig

Et godt skoletilbud er grunnlaget for å lykkes.

I biblioteket sitter 22 år gamle Sakine Rahimi og leser for sin fem år gamle datter Hanie. Rahimi kom til Norge for to år siden, og hun er i gang med grunnskoleopplæring.

– Jeg har veldig lyst til å gå på skolen videre og få en utdanning og en jobb. Jeg har ikke tålmodighet til å være hjemme, sier Rahimi.

Og flyktninger som faller utenfor det normale livet er nettopp det Lindesnes kommune vil unngå.

Og når forskerne har funnet ut hvorfor Lindesnes lykkes i sitt integreringsarbeid, så kan suksesshistorien kopieres av andre kommuner.