NRK Meny
Normal

Innvandrere får nynorsk som hovedmål

Nå skal voksne innvandrere i Valle kommune få opplæring i nynorsk.

Ordbok
Foto: Børge Sandnes / Scanstockphoto

Det ble vedtatt på kommunestyremøtet den 25. mai. Vedtaket innebærer at voksne fremmedspråklige får nynorsk som hovedmål.

– De får opplæring i målformen kommunen har satt som administrasjonsspråk. I Valle er det nynorsk, sier ordfører Steinar Kyrvestad (Ap).

Fra bokmål til nynorsk

Steinar Kyrvestad

Ordfører i Valle kommune Steinar Kyrvestad, bekrefter at voksne fremmedspråklige nå skal få opplæring i nynorsk.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

Til nå har voksne innvandrere i Valle fått opplæring i bokmål.

Ifølge Kyrvestad har dette vært begrunnet med at opplæringsmaterialet på nynors, har vært dårlig egnet til dette formålet.

Det skal ikke lenger være tilfelle.

– Landssammenslutningen for nynorskkommuner sier at det finnes godt opplæringsmateriell på nynorsk i dag, sier Kyrvestad.

Barn og voksne får opplæring i samme språk

Barn av innvandrere i Valle har hele tiden fått opplæring i nynorsk fordi det er målformen som blir brukt i undervisningen på skolen.

Med det nye vedtaket vil de voksne få opplæring i samme målform, noe som ifølge strategiplanvedtaket i Valle er en fordel.

Der står det blant annet:

«Målforma i opplæringa i norsk/samfunnsfag i introduksjonsprogrammet skal vere nynorsk. Når barn og foreldre har lik målform, vil foreldre lettare kunne bli involvert i barna sin skulekvardag.»

Kyrvestad sier at et mindretall av medlemmene i kommunestyret heller ville ha opplæring i bokmål.

Kommune nummer 43

Valle er den 43. kommunen som har gjort vedtak om eller gått over til nynorsk for voksne innvandrere. Valle er den første kommunen på Agder som gjør dette.

Etter at Noregs Mållag startet «Kampanje for nynorsk opplæring for vaksne innvandrarar: NyNorsk», er det så langt seks kommuner som har vedtatt at de vil gå for nynorsk.