Hopp til innhold

Innsats mot tvangsekteskap

Skole på Sørlandet får egen rådgiver som skal forebygge tvangsekteskap blant innvandrerelever.

Arrangert ekteskap

Kvadraturen videregående skole har fått egen rådgiver som skal arbeide mot tvangsekteskap blant elever.

Foto: Illustrasjonsfoto: www.colourbox.no

Kvadraturen videregående skole i Kristiansand er en av tretti skoler her i landet som nå får en egen minoritetsrådgiver.

Rådgiveren skal arbeide mot tvangsekteskap blant elevene og gi hjelp og råd til de som trenger det.

Førstkommende mandag 2. juni starter alle rådgiverne arbeidet rundt på skolene.

Forebygge tvangsekteskap

- Rådgiverne skal være til stede for de elever som ønsker rådgivning eller er i en situasjon hvor de opplever at de trenger hjelp.

Det sier leder for forebyggingsenheten i Integrerings- og mangfoldsdirektoratet, Skjoldvor Fjeldvær.

Rådgiverne skal bidra til at flere minoritetselever fullfører og består videregående opplæring, og samtidig jobbe med å forebygge tvangsekteskap.

Skolene som nå får en egen minoritetsrådgiver er alle skoler hvor andelen av elever med ikke-vestlig bakgrunn er mer enn tjue prosent, eller at det er flere enn ett hundre elever som har ikke-vestlig bakgrunn.