Hopp til innhold

Innrømmer dårlige rutiner på legevakten

Kristiansand kommune vil ha flere leger på jobb for å minske presset på de ansatte og få ned køene på legevakten.

Legevakta i Kristiansand

Kristiansand legevakt på Eg ble satt under tilsyn av Fylkesmannen etter bekymrikngsmelding fra lege Georg Rigadis.

Foto: Per-Kåre Sandbakk

Kristiansand kommune har nå svart fylkeslegen som opprettet tilsynssak mot Kristiansand legevakt, Bakgrunnen var blant annet en bekymringsmelding fra en lege om forholdene ved legevakten.

Skal øke bemanningen

I svaret fra kommunen kommer det frem at:

  • Lege- og sykepleierbemanningen i de periodene hvor det er størst press skal økes.
  • Dessuten skal hele legevaktens organisering, struktur og drift gjennomgås.
  • De vil også prøve å redusere andel pasienter som ikke har behov for akutt legehjelp.

Fra 2007 til 2013 har konsultasjoner ved legevakten økt med 19 prosent. Mens bemanningen er ikke endret.

Legevakten har 100.000 henvendelser årlig og 39.000 besøk.

Innrømmer for dårlige rutiner

Helse- og sosialdirektør Wencke P. Dehli skriver i brevet fra kommunen at:

– Når pasienter henvender seg til legevakten direkte, uten telefonsamtale på forhånd, vil de mest nødvendige opplysningene oppgis i venterommet. Kommunen innrømmer at hensynet til pasientenes krav til konfidensialitet ikke ivaretas godt nok i slike tilfeller. Her vil de løse problemet ved å bygge om resepsjonsområdet.

– Ved mottak av pasienter på båre fra ambulanse er det vanskelig for legevakten å overholde taushetsplikten. Andre pasienter som er inne til laboratorieundersøkelse og undersøkelsesrom vil kunne overhøre overlevering og møte pasienter på båre fra ambulanse.

På kort sikt vil vi redusere andel pasienter som ikke har behov for legevakttjeneste, slik at vi får frigjort legeressurser pasienter med reelt behov for akutt legehjelp.

Helse- og sosialdirektøren i Kristiansand

– Noen pasienter kommer fulgt av politi. Uniformerte biler fra politiet ankommer til samme del av bygget som andre pasienter går inn. Slik legevakten er utformet nå vil personer kunne bli gjenkjent. Det planlegges å bygge en egen inngang for politiet på siden av bygningen.

– Det er flere som må vente i inntil seks timer før de blir behandlet. En av årsakene til det er at mange møter opp uten å ringe på forhånd, og at de ikke har behov for akutt hjelp.

Helse og sosialdirektør Wenche P. Dehli har tidligere sagt at hver femte pasient som oppsøker legevakta heller burde kontaktet fastlegen sin.

Vurderer reaksjon

Fylkeslegen vil innen nyttår bestemme om det blir noen reaksjon overfor Kristiansand legevakt.

– Vi har nå fått en orientering fra Kristiansand kommune. Den skal vi gå gjennom. I tillegg er det ytret et ønske om et møte med oss, og det kan også hende at vi vil hente inn informasjon på andre måter, sier fylkeslege Kristian Hagestad til Fædrelandsvennen.

Fylkeslegen sier det er en viktig sak siden den angår mange mennesker.

– I tillegg er det mange forhold som tas opp, så vi må bruke nødvendig tid på å hente inn supplerende opplysninger, sier Hagestad.