Innfører strakstiltak

Sørlandet sykehus innskrenker bruken av et apparat som brukes i forbindelse med blodoverføring. Årsaken er at det kan avgi aluminium. Sørlandet sykehus vil kun bruke apparatet ved behov for rask blodoverføring inntil en annen løsning er på plass.