Straffes med igjensitting

Skolebarn må sitte igjen dersom de bryter ordensreglene. Stortingsrepresentanter er skeptiske til straffemetoden.

Konflikt mellom elev og lærer
Foto: Sigurdsøn, Bjørn / SCANPIX

 

Ungdomstiltaket legges ned. (ill.foto)
Foto: Scanpix

Sunde skole i Flekkefjord har innført igjensitting for elever som bryter ordensreglene. Elevene må sitte igjen en time dersom de blir tatt for å oppholde seg i ganger og klasserom i friminuttene.

- Vi opplever at elevene mangler respekt både for ordensreglene og de voksne, sier rektor Arvid Log.

Trusselen om en ekstra time på skolen har vært effektiv etter at straffen ble innført.

Effektiv trussel

Rektor Arvid Log på Sunde skole har over 400 elever å holde styr på. Det er elever på mellomtrinnet, fra 5.  til 7. klasse,  som nå kan få igjensitting hvis de ikke oppfører seg skikkelig.

18. januar ble regelen innført, og etter den tid synes rektor regelen har virket som den skal.

- Det har vært effektivt. Vi har hatt fem elever som må sitte igjen en time, og det skjedde de to første dagene, sier Log.

Andre måter å reagerer på, kan være at eleven får melding med hjem, hospitering i andre klasser, bortvisning, men hovedreaksjonen fra skolen er som regel en samtale med eleven det gjelder

- Kan virke stigmatiserende

Freddy de Ruiter
Foto: dna.no

 

Utdanningspolitiker Freddy de Ruiter (Ap) er skeptisk til igjensitting som virkemiddel på skolen.

- Det er lettvint. Jeg er redd det virker stigmatiserende. Jeg tror det kan være tøft for noen - og kanskje noen blir enda mer uskikkelige, sier de Ruiter.

Og han får støtte fra sin kollega i Stortingets utdanningskomité,  Åse Scmhidt fra Fremskrittspartiet, som mener innføring av igjensitting som straff må skje i samarbeid med elevenes foreldre.