Innbyggere tjener på vannkraftverk

I Åseral fullføres det nye vannkraftprosjektet Langevann.
Investeringen har kostet 800 millioner kroner, men gir hver innbygger i kommunen over 50.000 kroner årlig i inntekter fra vannkraften.