Innbrudd i hytter

Det er oppdaget innbrudd i tre hytter på Hovden i Bykle. En lensmannspatrulje som har undersøkt hyttene, fant en del rot. Hytteeierne er varslet.