NRK Meny
Normal

Ingen utestengt på tre år

Ingen lærerstudenter er utestengt fra Høgskolen i Agder de siste tre åra.

Stoltenberg åpner studiene på HiA
Foto: Svein Sundsdal

Leder av skikkethetsnemnda ved Høgskolen i Agder, Kirsti Vindal Halvorsen, avviser dette betyr at at uegnede studenter slipper gjennom systemet.

- Alle andre virkemidler skal brukes før en går til nemda, sier hun.

Hun peker på at studenter kan veiledes til selv å forlate utdanningen, eller strykes.

 

Siste instans

Skikkethetsnemda er altså siste instans på høgskolene og universitetene, og en utestengelsessak kan bli prøvd for retten.

Både av hensyn til studenten og skolene er det en stor fordel å få avsluttet en lærerutdanning før det går så langt.

 

Ingen behandlet

På landsbasis var det i 2003 og 3004 gjennomsnittlig 53 innmeldte saker for alle institusjonene. 11 ble behandlet og to endte med utestengelse.

Men ved Høgskolen i Agder er det altså overhodet ikke behandlet noen saker de siste tre årene.

- Det er ganske ekstreme forhold som skal til før det blir aktuelt å ta i nemda. Det er bedre de blir veiledet tildig ut av studiet, enn at de går i flere år og så får en skikkethetssak, sier Vindal Halvorsen.

- Tvetydig

Geir Gabrielsen er forsker ved Universitetet i Stavanger. Han har vært sentral i Kunnskapsdepartementets arbeid med å opprette regelverket for skikkethetsnemdene.

Han sier at HiA ikke har behandlet noen saker, kan bety to ting:

- Det ene kan være at de gjør en god jobb på det forberedende plan, og veileder studenter ut av systemet. Det andre kan være at beredskapen for å vurdere studenter som ikke er skikket for yrket, er for dårlig på institusjonen, sier han.