Ingen strakstiltak på E39 etter dødsulykke

Statens vegvesen gjør ingen umiddelbare tiltak på E39 ved Sira i Flekkefjord etter dødsulykken nylig.

Sikrer stedet

Dødsulykken ved Siratunnelen i Flekkefjord mandag.

Foto: Lars Eie

To personer omkom i en møteulykke mellom en personbil og en lastebil på E39 ved Sira i Flekkefjord mandag.

Ulykken skjedde ved Siratunnelen i Flekkefjord på grensen mellom Vest-Agder og Rogaland.

– Etter den alvorlige ulykken på mandag så har vi hatt en gjennomgang av strekningen og ulykker som har vært de senere år, og vi har ikke funnet grunn til å gjøre noen strakstiltak.

Det sier avdelingsdirektør i Statens vegvesen i Vest-Agder Johan Mjaaland til NRK.

Ulykken granskes

Johan Mjaaland

Avdelingsdirektør i Statens vegvesen Johan Mjaaland.

Foto: Håkon Eliassen / NRK

Vegvesenet vil likevel gjøre ytterligere undersøkelser av dødsulykken og Mjaaland utelukker ikke at det vil bli fremmet forslag om tiltak på denne strekningen på et senere tidspunkt når ulykkesanalysegruppen i Statens vegvesen har gjort sitt arbeid.

– I region sør i Statens vegvesen har vi en regional ulykkesanalysegruppe som jevnlig gjennomgår alle alvorlige ulykker og dødsulykker for å vurdere mulige tiltak. Denne ulykken vil bli tatt opp i løpet av høsten i denne analysegruppen, og der kommer vi frem til endelige mulige tiltak, sier Mjaaland.

Nye tiltak krever store investeringer

Ifølge Mjaaland har vegstrekningen begrensede muligheter i forhold til å etablere store og omfattende tiltak mot ulykker på grunn av vegens beliggenhet.

Men det er gjennomført en del tiltak de senere år for å gjøre vegen sikrere for trafikantene.

– Vi hadde en gjennomgang av fartsgrensene for ikke mange år siden og da ble hastigheten satt ned fra 80 til 70 km/t. Vi har i tillegg brukt noen titalls millioner kroner på belysning i tunnelene for å gjøre de bedre og sikrere for trafikantene. Men skal vi videre med andre tiltak så er det ganske store investeringer som skal til, sier Mjaaland.

Han sier at det nå er opp til vegvesenets eksperter å vurdere om hastigheten på strekningen skal settes ytterligere ned.

Også politiets vurderinger vil komme i betraktning før slike nye tiltak iverksettes, ifølge Mjaaland.