Ingen søkte om midler

Ingen Sørlandskommuner søkte om penger til såkalt "Rask psykisk helsehjelp" i fjor. Det er kun Kristiansand kommune som tilbyr dette lavterskeltilbudet i dag. De som jobber med dette er overrasket over at ikke flere kommuner slenger seg på.